Content

Listă de subpagini


Bunăstarea văzută prin ochii copiilor români: rezultatele studiului internaţional "Lumea copiilor" (ISCWeB)

postat 25 sept. 2016, 04:54 de Sergiu Baltatescu   [ actualizat la 24 oct. 2017, 11:04 ]

Sergiu Bălţătescu & Claudia Bacter


Bălțătescu, S., & Bacter, C. (2015). Bunăstarea văzută prin ochii copiilor români: rezultatele studiului internaţional "Lumea copiilor" (ISCWeB). Editura Universității din Oradea, Editura Presa Universitară Clujeană, Oradea, Cluj-Napoca, ISBN 978-606-10-1713-3, 978-973-595-934-0,  http://editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebook.php?id=1978

Studiul Lumile copiilor (Ancheta Internațională asupra Bunăstării Copiilor ISCWeB), este o cercetare la nivel global ce urmărește culegerea de date reprezentative asupra vieții zilnice a copiilor, a activităților acestora și asupra percepțiilor și evaluărilor pe care le au privind propriile lor vieți. Scopul este îmbunătățirea bunăstării copiilor prin creșterea nivelului de conștientizare în rândul copiilor, părinților și comunităților din care fac parte, a liderilor de opinie, a factorilor de decizie politică, profesioniștilor și publicului larg.

Lucrarea prezintă un raport pe baza datelor pentru România ale valului al doilea de anchetă, desfășurat între 2013 și 2014 în 15 țări și finanțat de Fundația Jacobs. Cercetarea de teren a fost coordonată de o echipă de cadre didactice de la Universitatea din Oradea, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială. Cercetarea s-a desfășurat pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 4.115 copii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a.

Incluzând o cuprinzătoare prezentare a contextului politicilor privind familia și copiii în țara noastră, volumul analizează date, opinii și evaluări ale copiilor cu privire la domeniile cele mai importante ale vieții acestora: familia și condițiile de locuit, banii și situația economică, prietenii și alte relații sociale, zona de locuit, școala, utilizarea timpului, sinele, bunăstarea subiectivă și drepturile copilului.

Children’s Worlds National Report - Romania

postat 30 nov. 2015, 11:10 de Sergiu Baltatescu   [ actualizat la 30 nov. 2015, 11:10 ]

Sergiu Bălţătescu & Claudia Oșvat


Bălțătescu, S., & Oșvat, C. (2015). Children’s Worlds National Report - Romania: Children’s Worlds. The  International Survey of Children’s Well-Being (ISCWeB)ISSN/ISBN http://www.isciweb.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/Romania_NationalReport_Final.pdf 

Fericirea în contextul social al tranziţiei postcomuniste din România. Ediţia a doua, revizuită şi adăugită

postat 10 feb. 2015, 09:08 de Sergiu Baltatescu

Sergiu Bălţătescu


Bălţătescu, S. (2014). Fericirea în contextul social al tranziţiei postcomuniste din România. Ediţia a doua, revizuită şi adăugită. Editura EIKON, Cluj‐Napoca, ISBN: 978‐606‐711‐210‐8,  http://www.edituraeikon.ro/detalii-carte.php?idC=397. 

Probleme ale transformării scalelor de satisfacţie faţă de viaţă [Problems of transformation scales of satisfaction with life]

postat 17 aug. 2014, 23:43 de Sergiu Baltatescu

In: Calitatea Vieţii, 17(1-2), 153-170.

Abstract: Life satisfaction, a global cognitive evaluation of one’s life, is a very frequently used indicator in quality of life research. This construct is usually measured by simple scales, differing one from another by the phrasing of questions and by the number of answer categories.  Giving  the  need  for  international  comparison  of  levels  of subjective well-being, international comparative programs were initiated that contains  surveys  conducted  almost  simultaneously,  with  the  same methodology. These surveys are very expensive and cannot be conducted as frequently as needed. An alternative is the homogenization of survey data from different national level programs. The main impediment is the variation in the length of the scales, those with 3, 4, 5, 7 or 11 categories being most frequently used. This brings the need for testing procedures for transformation of these scales. The objective of this paper is to review the methodological backgrounds of such a process, highlighting the signification and possible errors induced by the attributions of scores to the categories of ordinal-level variables. We propose an exercise of transforming an ordinal scale with 5 categories, used in Diagnosis of Quality of Life research program organized by Romanian Institute for Quality of Life to an 11-scale pseudo-interval scale, frequently used in international research programs. Several translation strategies are presented from the simplest, i.e. conventional linear transformation, to the most sophisticated-like estimation from the observed frequencies and distributional assumption, transformation by expert ratings and regression with optimal scaling. Finally, methods are comparatively evaluated and recommendations for researchers are formulated.

Download: PDF

Transition is over, wait to see the benefits: a comparative evaluation of the effects of post-communist transition on life satisfaction

postat 17 aug. 2014, 23:29 de Sergiu Baltatescu

Sergiu Bălţătescu

Bălţătescu, Sergiu. (2006, 5-7 May). Transition is over, wait to see the benefits: a comparative evaluation of the effects of post-communist transition on life satisfaction. Paper presented at the ‘The End of Transitions? Central and Eastern European Countries in Comparative Perspective’, Central European University, Budapest.

Abstract: Life satisfaction, an overall evaluation of one’s life, is increasingly used as an indicator to guide social policy and to evaluate social change. This measure gives a global assessment of the societal changes effects of transition on average people, filtered through their attitudes and experience. The present paper focuses on effects of transition in eleven post-communist countries that already joined or are expected to join soon EU (including East Germany), using a comparative approach. The purpose is manifold: to compare life satisfaction levels at the beginning (1990-1991), in the middle (1996-1997) and towards the end of the transition process (2004-2005), to evaluate recent trends. Main data sources used were World Database of Happiness, Candidate Countries Eurobarometer (2001-2004), and standard Eurobarometers. Contrary to the theory of effects of “transition with different speeds”, patterns of country differences were generally maintained through all this period. The common trend is V-shaped, with a minimum in 1996-1997, supposedly coinciding with or closed to the time when transition crisis hurt most. Only recently national averages seem to return to the initial levels. Close-to-date evolutions in life satisfaction are very slow, almost stagnant, showing that effects of successful transition on average people’s lives are still waited.

Download: PDF

Towards a Sociological Theory of Subjective Well-Being

postat 25 iul. 2013, 04:17 de Sergiu Baltatescu   [ actualizat la 25 iul. 2013, 04:59 ]

Sergiu Baltatescu

Baltatescu, Sergiu. (2007). Towards a Sociological Theory of Subjective Well-Being (July 4, 2007). Excerpt from the PhD thesis Happiness in the Social Context of Post-Communist Transition in Romania, University of Bucharest, July 2007, pp. 209-225. Translated by the author. SSRN eLibrary.  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2196346

Evenimente de viaţă şi bunăstarea subiectivă a adolescenţilor

postat 6 mar. 2013, 01:39 de Sergiu Baltatescu   [ actualizat la 31 ian. 2016, 04:26 ]

Sergiu Bălţătescu


In:  S. Mitulescu (coord.), Studii în domeniul tineretului: traiectorii şi stiluri de viaţă. Lucrările seminarului de cercetare socială de tineret ANSIT, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. pp. 64-72, 2008.

Download PDF

Subjective well-being and satisfaction with places of residence in the counties at the cross-border between Hungary and Romania

postat 7 feb. 2013, 22:39 de Sergiu Baltatescu   [ actualizat la 7 feb. 2013, 22:40 ]

Sergiu Bălţătescu


In: M. Brie, I. Horga & S. Şipoş (Eds.), Ethnicity, Confession and Intercultural Dialogue at the European Union’s East Border Oradea: Debreceni Egyetem Press/Editura Universității din Oradea. pp. 395-402, 2-5 Iunie 2011.

Abstract: Using data from a survey with 1824 subjects from four counties at the Romanian-Hungarian border, this paper focuses on levels of personal subjective well-being and the relationship that this has with satisfaction with neighbourhood, locality, region, country and EU. We found that Hungarians in Hungary are the most satisfied with their lives, and also with their places of residence. Romanian majority and Hungarian minority in Romania display similar levels of personal well-being, and are equally satisfied with their neighbourhoods and localities. However, the Hungarian minority is less satisfied with Romania, but also with EU. Satisfaction with neighbourhood, locality and region predicts the best personal well-being of the citizens from both countries.
Keywords: happiness, satisfaction with residence, national satisfaction, cross-border region

Students in the Hungarian-Romanian-Ukrainian Cross-border Area

postat 4 feb. 2013, 23:05 de Sergiu Baltatescu   [ actualizat la 4 feb. 2013, 23:05 ]

Sergiu Bălţătescu & Klara Kovács 


In: G. Pusztai, A. Hatos & T. Ceglédi (coord.), Third Mission of Higher Education in a Cross-Border Region Center for Higher Education Research and Development – Hungary, University of Debrecen Debrecen, pp. 134-148.

Abstract: This paper aims to examine the relationship between the sport participation of students and their happiness and satisfaction with life. We start with the assumption drawn from the positive psychology approach that physical activity can function as a protective factor and contribute to students’ well-being. The analyses, which are among the first in these countries, were performed using data collected within the Higher Education for Social Cohesion – Cooperative Research and Development in a Cross-border area (HERD) research project (2011-2012). The sample included 2728 students from nine higher education institutions in the cross-border area of Hungary, Romania and Ukraine. According to our findings, males and those from more well-off families report higher frequency of strong physical activities, which supports the gendered sport involvement hypothesis and Bourdieu’s theory on sport as class leisure. We also found an association between reports of practicing intense sport activity of at least 45 minutes per day and the subjective well-being of students, even when controlling for socio-demographics. Thus, we are well inclined to affirm that sport can be a protective factor against stress and unhealthy life style for students in this area.

Condamnați la fericire sau suspect de nemulțumiți: ideologia comunistă și post-comunistă și calitatea subiectivă a vieţii

postat 15 feb. 2012, 20:48 de Sergiu Baltatescu   [ actualizat la 15 feb. 2012, 20:49 ]

Sergiu Bălţătescu


În: V. Boari, A. Câmpeanu & S. Gherghina (coord.), Proiectul uman comunist: de la discursul ideologic la realitățile sociale, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2011, pp. 169-195.

Abstract: Pornind de la expresia unui politolog că românii în comunism erau condamnaţi la fericire, ca şi de la critica nostalgiei pentru acea perioadă, acest capitol analizează, pe baza unor date comparative, gradul de satisfacţie cu douăzeci şi unu de domenii ale vieţii ale lucrătorilor români în patru momente de timp diferite: 1979, 1990, 1999 şi 2010. Rezultatele arată că, departe de a fi incorporaţi ideologic, lucrătorii se dovedeau mai degrabă critici cu condiţiile socio-economice ale vremii, evaluări ce s-au păstrat, ba în unele cazuri s-au înrăutăţit, după 1989. Structura asemănătoare a domeniilor cele mai bine şi cele mai prost evaluate sugerează un continuum al experienţei şi al raportării la propria persoană şi la societate în toată această perioadă. Concluziile sunt discutate în contextul nevoii de deconstrucţie a ideologiilor comunistă şi post-comunistă.

1-10 of 26