Cursuri‎ > ‎Cursuri de licenta‎ > ‎

Analiza datelor sociale

Pagina de curs

Conf. univ. dr. Sergiu Bălţătescu

Programul SPSS in versiunea student poate fi descarcat de la adresa: http://spss.en.softonic.com/

Conţinutul laboratorului

1.       Statistică univariată. Descrierea datelor. Reprezentări grafice. (2 ore)

2.       Măsuri şi teste ale asocierii. Testarea ipotezei de nul pentru variabile parametrice  (2 ore)

3.       Corelaţie bivariată. Corelaţie parţială şi măsuri ale distanţelor dintre variabile.. (2 ore)

4.       Regresie liniară. (2 ore)

5.       Modele de clasificare a datelor: analize cluster. (2 ore)

6.       Modele de reducere a datelor: analiza factorială. (2 ore)

7.       Scalare: analiza de fidelitate (Kronbach), (2 ore)


Bibliografie minimală

1.  Cramer, D. şi Howitt, D. 2008, Introducere in SPSS pentru psihologie. Versiunea 16 si versiunile anterioare, Polirom, Iași.

2.   Drugaș, M., Analiza statistica pas cu pas : ghid introductiv de cercetare in domeniul socio-uman, Editura Universității din Oradea, 2010

3.    Drugaș, M., Roseanu, G., Analiza statistică pas cu pas: sinteze teoretice, exercitii si demonstratii, Editura Universității din Oradea, 2010

4.   Hatos, A. Analiza datelor sociale. Îndrumar de laborator, Universitatea din Oradea, 2010

5.     Opariuc-Dan, M. Statistica aplicata in stiintele socio-umane : notiuni de baza - statistici univariate, Cluj-Napoca: Editura ASCR & COGNITROM, 2009

6.      Rotariu, T.(coord.), 2006, Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Polirom, Bucureşti

7.     Sandu, D., 1992, Statistica în ştiinţele sociale, Universitatea Bucureşti

Cerinţe

1 punct din oficiu

1 punct bonus pentru prezenta la 50% din laboratoare

4 puncte Testul 1

4 puncte Testul 2

1 punct bonus pentru realizarea temelor

Pentru testul nr. 1

Concepte (trebuie înţeleasă semnificaţia)

Frecvenţe absolute, relative, cumulative
Indicatorii tendinţei centrale: Media, Mediana, Modul
Indicatorii Formei distribuţiei: Oblicitatea (skewness), Aplatizarea (kustosis)
Indicatorii dispersiei: Amplitudinea, Varianţa, Abaterea standard
Quartilele, Abaterea interquartilă
Eroarea standard a mediei, Interval de încredere

Noţiuni de bază SPSS (PSPP)

Ferestrele (data view, variable view, oputput)
Deschiderea unui fişier
Introducerea unei variabile
Etichetarea unei variabile
Tipul variabilei (string, numeric cu n zecimale)
Tipul variabilei (nominala, ordinala, de scală)
Missing values (setarea valorilor lipsă)
Recodificarea variabilelor si testarea corectitudinii recodificării
Calcularea de variabile noi prin Compute

Statistici SPSS (să lucraţi în SPSS)

Frequences
    Tabel de frecvenţe, Statistics, Plots (Grafice bare, placinta, histograma - cu curba normala)
Indicatorii tendinţei centrale: Media, Mediana, Modul
Indicatorii Formei distribuţiei: Oblicitatea (skewness), Aplatizarea (kustosis)
Indicatorii dispersiei: Amplitudinea, Varianţa, Abaterea standard
Quartilele,

Explore
    Media, Intervalul de incredere pentru medie, abaterea interquartilă, Diagrama stem-and-leaf, boxplot

Pentru testul nr. 2

Concepte (trebuie înţeleasă semnificaţia)

Tabele de asociere cu frecvenţe absolute, relative la rând, coloană, total.

Total de rând, total de coloană

Frecvenţe observate şi aşteptate

Testul chi pătrat. Semnificaţia statistică a lui.
Coeficientul de corelaţie ordinală Kendall tau c (sau b)

Coeficientul de corelaţie Pearson r.

Statistici SPSS (să lucraţi în SPSS)

Realizarea de tabele de asociere cu frecvenţe absolute, relative la rând, coloană, total.

Calcularea frecvenţe observate şi aşteptate.

Calcularea valoriii lui chi pătrat şi a semnificaţia statistică a lui.

Calcularea coeficientului de corelaţie ordinală Kendall tau c (sau b).

Calcularea coeficientului de corelaţie Pearson r.

Resurse

Soft-ul in care vom lucra la acest curs se numeşte PSPP şi este o replică gratuită a programului SPSS.

Informaţii şi ultimele versiuni pot fi găsite la adresa:

Gasiti ultimele versiuni la adresa:

Cursuriĉ
Sergiu Baltatescu,
6 ian. 2014, 01:48
ċ
Employee data recodificat.sav
(31k)
Sergiu Baltatescu,
11 nov. 2013, 03:13
ċ
baza de date liceeni 2008 examen.sav
(122k)
Sergiu Baltatescu,
28 oct. 2013, 04:16
ċ
baza studiu adolescenti 2002.sav
(211k)
Sergiu Baltatescu,
16 dec. 2012, 22:48
Comments