Cursuri‎ > ‎Cursuri de licenta‎ > ‎

Calitatea vietii

Pagina de curs

Prof. univ. dr. habil. Sergiu Bălţătescu

CURSUL DE DESFĂȘOARĂ ONLINE PRIN GOOGLE CLASSROOM
CODUL PENTRU CURS: kwzr55v

Conţinutul cursului

1. Conceptualizari ale calitatii vietii (2 ore)

2. Fericirea in grecia antica (2 ore)

3. Conceptul de fericire in perioada moderna (2 ore)

4. Bunastarea subiectiva, conceptul contemporan de fericire (2 ore)

5. Modele explicative ale variatiei bunastarii subiective (2 ore)

6. Calitatea perceputa a vietii in Romania ultimilor 25 de ani (2 ore)

7. Variatia bunastarii subiective in Romania post-decembrista (2 ore)

8. Bunastarea subiectiva in noile tari membre ale UE (2 ore)

9. Calitatea vieţii în sănătate. (2 ore)

10. Calitatea vieţii din perspectiva ecologică. (2 ore)

11. Calitatea vieţii din perspectiva economică. (2 ore)

12. Calitatea vieţii şi practica socială. Către o politică a calităţii vieţii. (2 ore)


Conţinutul seminarului

1. Hedone şi eudaimonia: dezbatere pe grupuri asupra constituenţilor vieţii bune. (2 ore)

2. Prezentări şi dezbateri: cărţi populare despre fericire. (2 ore)

3. Analiză comparativă a măsurilor şi instrumentelor folosite în cercetarea calităţii vieţii. (2 ore)

4. Analiza pe serii de timp a bunăstării subiective în Europa. (2 ore)

5. Elaborarea de instrumente de măsură a calităţii vieţii din perspectiva mediului înconjurător, locuirii, nivelului de trai, relaţiilor interumane. (2 ore)

6. Comparaţii asupra determinanţilor şi structura calităţii subiective a vieţii în România şi Europa. (2 ore)


Bibliografie obligatorie

Bălţătescu, S. (2009). Fericirea în contextul social al tranziţiei postcomuniste din România. Editura Universităţii din Oradea.

Bălţătescu, S. (2003), KAHNEMAN, D., DIENER, E., & SCHWARZ, N., Well-Being: The Foundations of Hedonic Psychology, New York, Russell Sage Foundation, 1999, 585 p., Calitatea vieţii, vol. 14, nr. 2.

Laertions, Diogenes, Despre vietile si doctrinele filosofilor, Polirom, Iasi, 1998 (descărcată gratuit de pe site-ul editurii Polirom)

Mărginean, I., & Bălaşa, A. (Eds.). Calitatea vieţii in România. Bucureşti: Expert, 2002.

Rebedeu, I. and Zamfir, C., eds. Modul de viaţă şi calitatea vieţii . Bucureşti: Editura politică; 1982.

Zamfir, Cătălin Indicatori şi surse de variaţie a calităţii vieţii. Bucureşti: Ed. Academiei RSR; 1984.

Zamfir, Elena. Indicatori subiectivi ai calităţii vieţii. Zamfir, Cătălin and Vlăsceanu, Lazăr. Dicţionar de sociologie. Bucureşti: Babel; 1993; pp. 745-748.

Zamfir, Elena. Psihologie sociala - texte alese. Bucureşti: Ankarom; 1997.

Resurse


Cerinţe

1 punct din oficiu

9 puncte test de evaluare a cunostintelor din cursuri

Subiecte de examen:
1. Enumerați și comentați 2 definiții pentru termenul de calitatea vieții (C1)
2. Perspectiva istorică asupra apariției termenului de calitatea vieții (C1)
3. Calitate obiectivă și calitate subiectivă a vieții.  (C1)
4. Clasificarea lui Allardt (1993) a dimensiunilor calității vieții  (C1)
5. Clasificarea lui Veenhoven (2000) a dimensiunilor calității vieții  (C1)
6. Bunăstarea subiectivă - definiție și structură  (C4)
7. Scale de măsurare a bunăstării subiective (enumerați și comentați două scale) (C4, C7)
8. Concepții despre fericire: hedonismul (C2)
9. Concepția despre fericire a lui Platon (C2)
10. Sursele fericirii la Aristotel (C2)
11. Utilitarismul anglosaxon (Bentham și Mill) (C3)
12. Fericirea in conceptia lui Durkheim (C4)

13. Gen și bunăstare subiectivă (C5)
14. Vârstă și bunăstare subiectivă (C5)
15. Educație și bunăstare subiectivă (C5)
16. Status marital și bunăstare subiectivă (C5)
17. Mediu de rezidență și bunăstare subiectivă (C5)
18. Venit și bunăstare subiectivă (C5)
19. Relația cu copiii și bunăstare subiectivă (C5)
20. Relațiile din familie și bunăstare subiectivă (C5)
21. Relațiile cu prietenii și bunăstare subiectivă (C5)
22. Optimism și bunăstare subiectivă (C5)

Nou: (5 puncte !) proiect suplimentar (pentru studenții care nu pot participa la testul de la restanță)http://www.sergiubaltatescu.info/cursuri/cursuri-de-licenta/calitatea-vietii/proiect-suplimentar-2018-2019NUMAI Pentru anii anteriori

5 puncte proiect: De ales din cele 3 variante:

1. participarea la sondajul lumile copiilor

2. Prezentarea unui articol din revista Calitatea vieţii (de preferat, dar nu obligatoriu, pe o temă apropiată tezei voastre de licență):
Găsiți articolele complete aici: 
și aici:

Veţi scrie 2-3 pagini după următoarea structură:
Numele studentului
Titlul, autorul/autorii, numărul, anul, paginile
Prezentaţi obiectivele lucrării
Prezentaţi ipotezele lucrării
Prezentați metodologia folosită
Prezentați principalele rezultate
Prezentați implicațiile acestor rezultate
Evaluaţi critic rezultatele și implicațiile (spuneți părerea voastră)

3. un proiect la alegere legat de tema voastră de licență

Lucrarile (temele 2 și 3) vor fi incarcate la adresa:

pana la data de 20.06.2018, ora 23.59

Pentru anii anteriori:

5 puncte cercetare calitativa sau cantitativa cu privire la calitatea vietii unui grup 

Structura proiectului:
Numele studentului
Titlu
Justificarea proiectului (1/2 pagina)
Parte teoretică (1 pagină)
Întrebări de cercetare şi ipoteze (1/2 pagini)
Metodologie (metode de cercetare, esantion sau loturi 1 pagină)
Rezultate (minim 2 pagini)
Bibliografie (minim 2 lucrări)
Exemplu de teme:
  • Bunastarea subiectiva a somerilor
  • Calitatea vieţii studenţilor orădeni
  • Nivelul de trai al familiilor cu copii
  • Dimensiuni ale calităţii vieţii în Oradea
  • Stima de sine şi consumul de droguri la adolescenţi
  • Stima de sine şi violenţa la elevi
  • Satisfacţia cu şcoala
  • Satisfacţia cu serviciile bibliotecii Universităţii

ana la data de 15.06.2016, ora 23.59 (referatul numarul 1
Ċ
Sergiu Baltatescu,
6 iun. 2020, 10:45
Ċ
Sergiu Baltatescu,
6 iun. 2020, 10:45
Ċ
Sergiu Baltatescu,
6 iun. 2020, 10:46
Comments