Cursuri‎ > ‎Cursuri de licenta‎ > ‎Calitatea vietii‎ > ‎

Proiect suplimentar Calitatea Vieții 2018-2019

(pentru studenții care nu pot participa la testul de la restanță)

Recenzia unui articol de cercetare (care să prezinte date noi) din revista Calitatea vieţii (http://www.revistacalitateavietii.ro/arhiva.html)

Veţi scrie aproximativ 3-4 pagini după următoarea structură:
Numele studentului
Titlul, autorul/autorii, anul, editura, oraşul, numărul de pagini al lucrării
De ce ați ales această lucrare (1/3 pagină)
Prezentați pe scurt tema lucrării (1/3 pagină)
Care sunt obiectivele/ipotezele lucrării? (1/3 pagină)
Descrieți populația la care se referă studiul (1/3 pagină)
Descrieți pe larg metodologia utilizată (eșantionul/lotul, metoda/tehnica/instrumentul utilizate, procedura de aplicare) (1/3 pagină)
Descrieți principalele rezultate (1 pagină)
Descrieți concluziile studiului (1/3 pagină)
Evaluați critic studiul exprimându-vă părerile voastre (1/3 pagină)

Proiectul sau recenzia pot fi trimise pe adresa mea de email pană la data restanței: 3.07.2019, ora 16.00
Comments