Cursuri‎ > ‎Cursuri de licenta‎ > ‎

Migrația forței de muncă

Pagina de curs

Prof. univ. dr. Sergiu Bălţătescu

CURSUL DE DESFĂȘOARĂ ONLINE PRIN GOOGLE CLASSROOM
CODUL PENTRU CURS: 

Listă de subpagini


Conţinutul cursului

 1. Istoricul şi perspectiva cercetărilor de mobilitatea resurselor umane.
 2. Dimensiunile mobilităţii resurselor umane.
 3. Stratificare şi mobilitate socială
 4. Măsurarea mobilităţii sociale
 5. Mobilitate ascendentă şi mobilitate descendentă
 6. Mobilitate intergeneraţională
 7. Mobilitate geografică. Fluxurile de migratie internă
 8. Componentele forţei de muncă mobile
 9. Indicatorii ai migratiei şi mobilitatii
 10. Mobilitatea resurselor umane și practica economică. Experiența europeană.
 11. Teorii asupra migraţiei
 12. Migraţia şi bunăstarea lucrătorilor şi familiilor
 13. Efectele migraţiei asupra copiilor rămaşi acasă
 14. Remitenţe şi efecte macroeconomice asupra migraţiei
Teme de seminar
 1. Dezbatere: efectele migraţiei la nivel individual şi la nivel societal.
 2. Analiză comparativă a măsurilor şi instrumentelor folosite în cercetarea mobilităţii resurselor umane.
 3. Analiza comparativă a mobilităţii resurselor umane în Europa.
 4. Analiza pe serii de timp a mobilităţii resurselor umane în România.
 5. Elaborarea de instrumente de măsură a mobilităţii sociale din perspectiva dimensiunilor acesteia.
 6. Comparaţii asupra determinanţilor şi structura mobilităţii resurselor umane în România şi Europa.
 7. Dezbatere: Efectele migraţiei asupra copiilor rămaşi acasă

Bibliografie obligatorie
Bălţătescu, S. (2007), Central and Eastern Europeans migrants’ subjective quality of life. A comparative study, Journal of Identity and Migration Studies, vol. 1, nr. 2, pp. 67-81.
 1. Chipea, F., & Bălţătescu, S. (2010), Copii lăsaţi acasă de emigranţi. Studiu în judeţul Bihor, Sociologie românească, vol. VIII, nr. 4, pp. 104-126.
 2. Constantinescu, M. (2002), Teorii ale migrației internaționale, Sociologie românească, nr. 3-4, pp. 93-114, ISSN, http://www.arsociologie.ro/rezumat/811-constantinescu-3-4-2002
 3. Meyer, A., & Witkamp, A. (2009). Oameni în mişcare: selecţie de termeni şi concepte [ghid pentru jurnalişti, politicieni, profesori, studenţi şi pentru toţi cei interesaţi de fenomenul migraţiei]. Versiunea ]n limba română: Monica Șerban. Alpha MDN, Buzău. http://www.sergiubaltatescu.info/cursuri/cursuri-de-master/mobilitatea-resursei-umane/Oameni%20in%20miscare.pdf?attredirects=0&d=1 

Bibliografie facultativă

 1. Chipea, F. (2010), Dezvoltare socială teritorială. Premise conceptuale si date      empirice.
 2. Constantin, D.-L., Goschin, Z., & Pârlog, C. (2002). Resursele umane in Romania: mobilitatea teritoriala. Editura ASE. http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=212&idb= 
 3. Rotariu, T. (1980). Şcoala şi mobilitatea socială în ţările capitaliste dezvoltate. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti
 4. Sandu, D. (1984). Fluxurile de migraţie în România. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucuresti.
 5. Sandu, D. (2010), Lumile sociale ale migratiei romanesti in strainatateIasi, Polirom.
 6. Serban, M. (2011). Dinamica migratiei internationale : un exercitiu asupra migratiei românesti în Spania.

Alte referinţe

Proiectul Valori ale migranţilor, 2008

Cursuri video de teoriii ale migrației:
https://www.youtube.com/watch?v=_lQ0kBYQP-Q

Cerinţe

1 punct din oficiu

3 puncte - test final din materia predată la curs (cei care au participat la 75% din cursuri si seminarii nu mai dau testul)

3 puncte - participare activa la curs (rapunsuri la întrebările puse pe platforma Google Classroom)

3 puncte - cercetare

Fiecare cercetare va avea următoarea structură (aproximativ 4-5 pagini):

Nume
Titlu
Introducere (1/2 pagini) - motivaţia alegerii temei, situarea în contextul social contemporan, o scurtă prezentare a ceea ce intenţionaţi să faceţi
Parte teoretică (1 pagină)  A NU SE PLAGIA !
Scopul cercetării, Intrebări de cercetare (eventual ipoteze), cu justificarea acestora (3/4 pagină)
Metodologia folosită (inclusiv justificarea acesteia) - 1-3 pagini
Ghidul de interviu sau chestionarul folosit (1 pagină)
Interpretarea rezultatelor (2 pagini)
Concluzii (1/2 pagini)
Bibliografie (minim 1 lucrare, alta decât cea prezentată la curs)
Rezultate, discuţia şi interpretarea lor (2-3 pagini). Rezultatele trebuie ilustrate cu tabele, grafice etc. (cercetări cantitative) sau extrase din interviu etc. (cercetări calitative) şi trebuie discutate în contextul teoriei, inclusiv a întrebărilor de cercetare şi ipotezelor.
Concluzii si recomandari (1/2 pagini)
Salbonul (document Word) il gasiti mai jos, la sectiunea atasamente a paginii, cu numele  Sablonproiectmobilitatearesurseiumane 2020

Teme posibile de lucrări:
 1. Migrația internă: interviuri biografice cu 2-3 persoane care au migrat din alt oraș-altă regiune, pe o temă dată. De exemplu modul cum si-au conciliat viața de muncă cu cea de familie în cazul personalului migrant intern (de ex. militari).
 2. Migrația externă: interviuri biografice cu 2-3 persoane care au migrat în altă țară, pe o temă dată: de exemplu factorii care au condus la integrarea lor pe piața muncii în țara de destinație.
 3. Rețele de migrație: interviuri cu 2-3 persoane plecate la muncă în străinătate prin rețele de migrație
 4. Organizații de migrație: interviuri cu 2-3 persoane plecate la muncă în străinătate prin organizații de facilitare a migrației în scop de muncă (ex. medici).
Lucrarile vor fi incarcate online la adresa: 
pana la data de 1 iunie 2020

Subiecte de examen:

 1. Daţi două exemple de întrebări la care răspund studiile de stratificare socială (C1)
 2. Tipuri de mobilitate socială (C2)
 3. Definiţi conceptul de migraţie (C3)
 4. Cum se clasifică migraţia în funcţie de scopul acesteia? (C3)
 5. Ce este migraţia nereglementată şi de câte tipuri este? (C3)
 6. Ce este migraţia forţată? (C3)
 7. Care sunt efectele brain-drain-ului? (C3)
 8. Care sunt tipurile de lucrători migranti? (C3)
 9. Definiţi şi elaboraţi conceptul de persoană dizlocată intern (C3)
 10. Explicaţi tipurile de migraţie/dizlocare/refugire din cauza mediului (C3)
 11. Tipuri de refugiaţi conform reglementărilor internaţionale (C3)
 12. Definiţi şi enumeraţi tipurile de persoane dizlocate intern. (C3)
 13. Definiţi şi enumeraţi tipurile de apatrizi (C3)
 14. Tipuri de ţări cu referinţă la fenomenul migraţiei internaţionale (C3)
 15. Definiţi şi descrieţi tipurile de remitenţe (C3)
 16. Ce sunt modelele push-pull ale migraţiei? (C4)
 17. Cum explică fenomenul migraţiei teoria economiei neoclasice? (C4)
 18. Care este Noua economie a migraţiei? (C4)
 19. Piaţa forţei de muncă segmentate (duale) (C4)
 20. Tradiţia structural istorică (teoria dependenţei, sistemul mondial) (C4)
 21. Abordări din perspectiva reţelelor de migranţi (C4)
 22. Abordarea instituţională a migraţiei (C4)
 23. Abordarea din perspectiva capitalului social (C4)
 24. Cauzalitatea cumulativă (C4)
 25. Abordarea sistemică (C4)
 26. Care sunt cauzele fenomenului copiilor rămaşi acasă (C5)
 27. Care sunt aranjamentele privind copii rămaşi acasă şi care este eficienţa lor? (C5)
 28. Care sunt efectele pozitive pentru copil ale plecării părinţilor în străinătate (C5)
 29. Care sunt efectele psihologice negative ale plecării părinţilor în străinătate (C5)
 30. Care sunt efectele de intregrare? (C5)
 31. Cum se manifestă aceste efecte în faza reunificării familiei? (C5)

Cursuri

C1.

Stratificare socialăc2.

Mobilitate socialăC3. Conceptele de bază în fenomenul migrației Vedeți: http://www.sergiubaltatescu.info/cursuri/cursuri-de-master/mobilitatea-resursei-umane/Oameni%20in%20miscare.pdf?attredirects=0&d=1

Schema o hăsiți aici.

C4 Teorii ale migrației internaționale. 

VedețiConstantinescu, M. (2002), Teorii ale migrației internaționale, Sociologie românească, nr. 3-4, pp. 93-114, ISSN, http://www.arsociologie.ro/rezumat/811-constantinescu-3-4-2002
Vedeți și schema cursului: aici

C5 Familia transnaţională şi efectele asupra copiilor rămaşi acasă

Vedeți: Chipea, F., & Bălţătescu, S. (2010), Copii lăsaţi acasă de emigranţi. Studiu în judeţul Bihor, Sociologie românească, vol. VIII, nr. 4, pp. 104-126.
Vedeți și schema cursului: aiciĊ
Sergiu Baltatescu,
14 iun. 2018, 14:25
Ċ
Sergiu Baltatescu,
14 iun. 2018, 14:31
Ċ
Sergiu Baltatescu,
22 oct. 2013, 05:52
Ċ
Sergiu Baltatescu,
14 iun. 2018, 14:04
Ċ
Sergiu Baltatescu,
29 oct. 2013, 06:34
Ċ
Sergiu Baltatescu,
22 oct. 2013, 05:48
Ċ
Sergiu Baltatescu,
14 ian. 2014, 08:21
ĉ
Sergiu Baltatescu,
11 mar. 2020, 09:10
Comments