Cursuri‎ > ‎Cursuri de licenta‎ > ‎

Paradigme ale sociologiei

Pagina de curs

Prof. univ. dr. habil. Sergiu Bălţătescu

Listă de subpaginiConţinutul cursului

 1. Introducere. Statutul paradigmatic al sociologiei
 2. Explicaţia cauzală. Structura explicaţiei cauzale.
 3. Dificultăţile stabilirii cauzalităţii.
 4. Functiile modelului cauzal
 5. Multicauzalitate şi lanţuri cauzale.
 6. Structura standard a teoriei cauzale
 7. Analiza funcţională. Teorii funcţionaliste: unitate în diversitate.
 8. Structura explicatiei functionale.
 9. Probleme ale analizei funcţionale. Relaţia sistem-mediu.
 10. Analiza eficienţei. Eficacitatea. Costul. Eficienţa.
 11. Analiză structurală. Două modele de sistem: Modelul funcţional şi cel structural. Tipuri de analiză structurală
 12. Sistemul şi structurile sale potenţiale. Sistem şi suprasistem. Sistem şi subsistem.
 13. Dimensiunea temporalităţii în ştiinţă: ştiinţe atemporale ale generalului, ştiinţe atemporale ale generalului, ştiinţe evoluţioniste
 14. Dimensiunea socială a timpului. Funcţiile istoriei.

Bibliografie

Punctajul final

 • 1 punct din oficiu
 • 4 puncte test din materia predată la curs (cei care au participat la minim 75% din cursuri si seminarii nu mai trebuie sa dea testul)
 • 2 puncte test în ultima oră de curs sau la examen: realizarea şi explicarea unei scheme cauzale
 • 3 puncte proiect

Cerințele pentru proiect vor fi anunțate în săptămâna a 4-a

Va analiza o variabilă/cauză, sau o variabilă/efect, sau relația dintre două variabile. 

Veţi scrie 3-4 pagini după următoarea structură:

Numele studentului
Titlu
Justificarea proiectului (1/4 pagina)
Definiția/definițiile conceptului/conceptelor analizate  (1/4 pagină)
Schema/schemele cauzale (1 pagină) Se recomandă folosirea unui program de elaborare a diagramelor (Scapple, Plectica sau CMAPTools sau unul din programele listate aici)
Explicarea relațiilor dintre variabile (inclusiv justificarea acesteia 1/2-1 pagină)
Bibliografie (minim 2 lucrări)

Lucrarea va fi redactată în format electronic, sub forma unui fișier .doc sau .docx, ce va fi încărcat la data de 7 ianuarie 2015, la adresa:

Cursuri

Paradigme - INTRODUCERE


Cauzalitatea 1


Cauzalitatea 2


Analiza Functionala 1


Subpagini (2): Note Seminare scheme cauzale
Comments