Cursuri‎ > ‎Cursuri de licenta‎ > ‎

Sociologia culturii contemporane


Pagina de curs

Prof. univ. dr. Sergiu Bălţătescu

Conţinutul cursului

1.  Geneza şi dezvoltările conceptului de cultură. Specificul abordării sociologice a culturii. (2 ore)

2. Şcoli şi curente în studiul culturii: Şcoala antropologiei culturale; Şcoala Cultură şi personalitate; Şcoala monografică de la Bucureşti; (2 ore)

3. Şcoala de la Frankfurt şi reflecţiile asupra culturii de masă. Şcolile şi curentele acţioniste. Structuralismul. (2 ore)

4. “Cultural studies”. Post-modernismul şi relevanţa culturală a noilor mişcări culturale: feminismul, new-age, postcolonialismul. (2 ore)

5. Metodologii de analiză culturală. Metode cantitative în studiul conţinuturilor culturale(2 ore)

6. Metode semiotice în studiul culturii. (2 ore)

7. Elemente de metodologie subculturală. O metodă integrată de studiu a culturii: monografia sociologică(2 ore)

8. Ramuri ale culturii şi grupuri de fenomene culturale. Culturi tradiţionale şi culturi naţionale. (2 ore)

9. Cultura “populară” şi cultură de consum. (2 ore)

10. Cultura media şi internet. (2 ore)

11. Polarităţi fundamentale în studiul culturii: cultură şi structură; cultură şi acţiune; cultură şi materialism. (2 ore)

12. Fenomene şi procese culturale: stratificare culturală; reproducere culturală; difuziunea culturală şi interacţiunea dintre culturi; sincronism cultural şi teoriile dependenţei; globalizare culturală. (2 ore)

13. “Cotitura culturală” în ştiinţele sociale de sfârşit de secol XX. Relativism şi universalism cultural. (2 ore)

14. Politici culturale. Mitul multiculturalist şi viitorul culturii în era globalizării. (2 ore)


Tematici de seminar

1. Cât este înnăscut şi cât construit de societate în cultură? Studiu de caz: Lucy, copilul sălbatic.

2. Discuţie: produc industriile culturale o „păcălire în masă”? Ideologie şi manipulare în mass-media. Studii de caz: Emisiunile „Reality show”, Războaiele din Golf.

3. Spargerea consensului în studiile asupra culturii. Studii de caz: subcultura rock, subcultura hip-hop.

4. Roluri şi stereotipuri de gen cultura secolului XX. Studii de caz: romanul de dragoste, revistele pentru femei.

5. Identităţi postmoderne în show bussines. Cultura de masă şi studiile de gen. Studiu de caz: Madonna.

6. Cultura de masă şi militarismul. Studii de caz: Top Gun, Rainbow

7. Filmul horror şi tehno-pop contemporan şi angoasele societăţii contemporane. Studii de caz: Poltergeist, Matrix.

Bibliografie minimală obligatorie

  1. Bădescu, I., 1993, Cultura, în Zamfir, C., Vlăsceanu, L.(ed.), Dicţionar de sociologie, Babel, Bucureşti, pp. 148-152.
  2. Barthes, R., 1987, Mitologii, Institutul european, Iaşi
  3. Baudrillard, J., 1996, Strategiile fatale, Polirom, Iaşi
  4. Bourdieu, P., 1986, Economia bunurilor simbolice, Meridiane, Bucureşti
  5. Connor, S., 1999, Cultura postmodernă. O introducere în teoriile contemporane, Meridiane, Bucuresti
  6. Dâncu, S., 1999, Comunicarea simbolică, Dacia, Cluj-Napoca
  7. Moles, A., 1974, Sociodinamica Culturii, Ed. Ştiintifică, Bucureşti
  8. Saussure, F. d., 1999, Curs de lingvistică generală, Polirom, Iasi
  9. Valade, B., 1998, Cultura, în Boudon, R.(ed.), Tratat de sociologie, Humanitas, Bucureşti, pp. 521-554.
  10. Alte referinţe

Cerinţe

1 punct din oficiu

4 puncte examen (pentru cei care nu au 75% dintre prezenţe)

5 puncte - analiza unui text cultural conform Schemei de analiză

Exemplu de analiză: XXX

Referatul va fi încărcat la data de 18 iunie 2018, ora 16:00, la adresa:


Proiecte din anii anteriori!!!!

Se va referi la un aspect al culturii contemporane, de genul:
consum cultural
stil de viață
modă
manifestări culturale
muzică
cultură de elită
etc.

 Veţi scrie 3-5 pagini după următoarea structură:

Numele studentului
Titlu
Justificarea proiectului (1/2 pagina)
Parte teoretică (1 pagină)
Întrebări de cercetare şi ipoteze (1/2 pagini)
Metodologia propusă (inclusiv justificarea acesteia - 1 pagină)
Bibliografie (minim 2 lucrări)

Exemple de teme de proiect:

1. Subculturile tinerilor în societatea românească
2. Internetul şi stilul de viaţă al tinerilor
3. Stiluri de viaţă studenţeşti în campusul orădean
4. Influenţa publicităţii asupra comportamentelor de risc ale adolescenţilor
5. Revistele pentru fete si socializarea de gen
6. Statusul socio-economic al părinţilor şi preferinţele muzicale ale adolescenţilor

Şalbonul documentului Word il gasiti ataşat mai jos.

Cercetarea preliminară în cazul proiectului de cercetare propus (pentru 2 puncte)

Veţi scrie 3-4 pagini după următoarea structură:

Nume
Titlu
Listarea unui instrument de cercetare
Rezultatele pretestării acestuia (ex: 4-5 chestionare, 1-2 interviuri). Se vor evidenţia modul cum s-a răspuns la chestionar, intrebarile problematice, durata interviului, întrebrările la care respondentul nu a răspuns sincer). 

Recenzia unei cărţi de sociologia culturii contemporane

Vor fi obligatoriu completate urmatoarele: 

1. Student: 

2. Lucrarea recenzată: 

3. Tema generală lucrării: 

4. Contextul în care apare lucrarea: 

5. Scurtă biografie a autorului 

6. Teza principală a cărţii. 

7. Dezvoltaţi pe larg tema principală (minim 1 pagina) 

8. Care sunt sensurile de cultură folosite în carte. 

9. Care este rolul culturii dupa autor. 

10. Punctele tari ale argumentului: (minim 1/2 pagina)

11. Puncte de vedere greşite sau omise în carte: (minim 1/2 pagina) 

12. Enunţaţi şi comentaţi o tema contrară tezei cărţii. (minim 1/2 pagina)

Nu recenzaţi manuale, cursuri, lucrari de ficţiune, dicţionare şi enciclopedii.

Exemple de cărţi: 
Falko Blask, Michael Fuchs-Gamboch, Techno, o generatie in extaz, Polirom, 1999


...

Referatele vor fi încărcate in doua fişiere separate 
până la data de 10 februarie 2011, ora 23:59, la adresa:

Cursuri

Sociologia culturii C1.ppt


Sociologia culturii C2


Sociologia culturii C3
Sociologia culturii C4


Legături


Blogul meu de resurse de sociologia culturii contemporane:
Ċ
Sergiu Baltatescu,
15 mai 2018, 00:36
ĉ
Sergiu Baltatescu,
9 ian. 2011, 08:44
Comments