Măsurare în sociologie

Pagina de curs

Conf. univ. dr. Sergiu Bălţătescu

Conţinutul cursului

1.      Definitii ale masurarii. Tipuri de abordari ale masurarii: larga (include si masurarea calitativa) si restransa (abordare strict numerica). Raportul calitativ/cantitativ in cercetarea sociologica. Dezideratele masurarii. Elemente componente ale masurarii sociale.

2.      Componentele analizei cantitative: taxonomii, tipologii, entitati agregate, relatii. Specificul masurarii sociale.

3.      Componentele masurarii: obiect, etalon, reguli de atribuire a valorilor. Postulatele masurarii. Modele de masurare

4.      Nivelurile de masurare: nominal, ordinal, de interval, de raport. Criteriile de clasificare a nivelurilor de masura.

5.      Tehnici de masurare a atitudinilor: scalare. Clase, tipuri si forme de scale: Scale simple si scale compuse. Scalele simple de ierarhizare. Scalele de notare

6.       Scala comparatiilor in perechi (L. Thurstone) Scala intervalelor aparent egale. Proprietati. Cerinte si domenii de aplicabilitate.

7.      Scala sumativa (R. Lickert). Proprietati. Cerinte si domenii de aplicabilitate.

8.      Scala cumulativa (E. Bogardus) Proprietati. Cerinte si domenii de aplicabilitate.

9.      Raportul dintre variabila latenta si variabila observabila in masurare. Conversia scalelor.

10.  Erori de masurare. Scorul adevarat

11.   Validitatea masurarii. Definitii. Tipuri de validitate.

12. Fidelitatea masurarii.  Teste de fidelitate.

13. Scalare multidimensionala. Analiza factoriala

14. Aplicatii ale tehnicilor de masurare in cercetarea sociala: exemple de scale

 

Bibliografie obligatorie

1.       Bălţătescu, Sergiu. Probleme ale transformării scalelor de satisfacţie faţă de viaţă. Calitatea Vieţii, 17(1-2), 153-170, 2006

2.       Chelcea, S.; Mãrginean, I., and Cauc, I. Cercetarea sociologică - metode şi tehnici. Deva: Destin; 1998.

3.       Chelcea, Septimiu. Nivelurile de mãsurare şi evaluarea mãsurãrii în ştiinţele social-umane .  pp. 188-203.

4.       Mãrginean, Ioan. Mãsurarea în sociologie. Bucureşti: Ed Ştiintificã; 1982.

5.       Mãrginean, Ioan. Mãsurarea în sociologie , în:  Zamfir, Cãtãlin and Vlãsceanu, Lazãr. Dicţionar de sociologie. Bucureşti: Babel; 1993; pp. 347-350.

6.       Mãrginean, Ioan. Proiectarea cercetãrii sociologice. Iaşi: Polirom; 2000.


Cursuri

Masurare in sociologie Curs 1


Masurare in sociologie Curs 2


Masurare in sociologie Curs 3


Masurare in sociologie Curs 4


Masurare in sociologie Curs 10


Masurare in sociologie Curs 12


Probleme metodologice in masurarea saraciei


Hatos, Baltatescu - Probleme metodologice in masurarea saraciei.d


Indici compoziti de dezvoltare sociala.doc


Ċ
Sergiu Baltatescu,
14 mar. 2010, 08:03
Ċ
Sergiu Baltatescu,
14 mar. 2010, 08:03
Comments