Teorii sociologice contemporane

Pagina de curs

Conf. univ. dr. Sergiu Bălţătescu
Conţinutul cursului


Bibliografie obligatorie

Michel Lallement, Istoria ideilor sociologice
Editura: ANTET, 2008

Alte referinţe


Cerinţe

1p - cei care au minim 3 prezenţe la seminar (6 ore)
3 puncte - referat care să conţină

Veţi scrie 2-3 pagini după următoarea structură:

Numele studentului
Titlu
De ce a'ţi ales această temă(1/2 pagina)
Prezentarea unei teme din autorii contemporani studiaţi (1/2 pagina - 1 pagină)
Modul cum această temă este urmărită şi discutată în două lucrări (cărţi, articole, capitole de carte, cursuri) de doi autori diferiţi  (1 pagină)
Exprimaţi-vă părerea personală despre tema tratată
Bibliografie (lucrarea la care v-aţi referit plus 2 lucrări care comentează această lucrare)

Exemplu de teme:
 • sau 

Lucrarea va fi elaborată în MS Word iar referinţele bibliografice vor fi colectate, editate şi insterate ăn text folosind programul de management bibliografic Zotero.
Lucrarea poate fi încărcată până în 8.06. la ora 20:00, pe adresa:


Subiecte de examen

 1. Care au fost cele trei şcoli de sociologie americane cele mai proeminente de până la al doilea razboi mondial? Enunţaţi o temă care a preocupat fiecare din aceste şcoli.
 2. Cultură şi civilizaţie după Norbert Elias.
 3. Caracteristicile culturii potrivit antropologiei culturale/sociale engleze (Herskovits).
 4. Care este relatia din instituţiile primare şi personalitatea de bază după A. Kardiner
 5. Care este relaţia dintre personalitatea de bază şi instituţiile secundare după A. Kardiner.
 6. Sex şi temperament după M. Mead.
 7. Ce sunt statusul şi rolul, după definiţia culturalistă?
 8. Cum defineşte R. Hoggarth cultura de masă şi cultura populară?
 9. Prezentaţi ipoteza celor două etape ale comunicării (H. Lasswell)
 10. Care sunt cele trei caracteristici ale unei femei influente, aşa cum reies din cercetarea lui E. Katz şi P. Lazarsfeld?
 11. Ce tipuri de elite distinge C.W.Mills şi care sunt relaţiile dintre acestea?Ce este şi cum acţionează violenţa simbolică (după  P. Bourdieu)?
 12. Care sunt definiţiile culturaliste ale statusului şi rolului?
 13. Cum explică P. Bourdieu perpetuarea inegalităţilor sociale prin şcoală?
 14. Ce este funcţia?
 15. Daţi un exemplu de buclă retroactivă (feedback).
 16. Care sunt cele trei forme de funcţionalism apărute până acum şi care sunt reprezentanţii lor?
 17. Ce tip de sistem este, după Parsons, familia contemporană americană?
 18. Care sunt diferenţele majore între sociologia acţiunii sociale şi sociologia funcţionalistă?
 19. Cum explică Parsons rolurile de medic şi pacient din perspectiva teoriei sale.
 20. Cum argumentează Parsons asocierea dintre boală şi devianţă?
 21. Numiţi şi descrieţi cele patru funcţii comune ale oricărui sistem de acţiune (AGIL)
 22. Care este corespondentul în societate al funcţiei de adaptare (A) şi de ce?
 23. Care este corespondentul în societate al funcţiei de orientare sau realizare a scopurilor (G) şi de ce?
 24. Care este corespondentul în societate al integrării (I) şi de ce?
 25. Care este corespondentul în societate al funcţiei de menţinere a modelelor de control (L) şi de ce?
 26. Cere sunt procesele de diferenţiere pe care le indentifică Parsons in evoluţia societăţilor?
 27. Care sunt procesele sociale de schimbare în viziunea lui Parsons?
 28. Care sunt stadiile evoluţiei societăţii după Parsons şi ce a favorizat trecerea de la un stadiu la altul
 29. Postulatele funcţionalismului clasic pe care le respinge Merton
 30. Funcţie evidentă şi funcţie latentă după Merton.
 31. Cum exemplifică Meton funcţia evidentă şi funcţia latentă în ceea ce priveşte consumul?
 32. Predicţia creatoare. Teorema lui Thomas
 33. Ce înseamnă grup de referinţă?
 34. Cum defineşte Merton ansamblul de roluri şi rolurile multiple?
 35. Cele cinci tipuri de adaptare individuală după Merton
 36. Sintagmă şi paradigmă după F. de Saussure. Exemplu: fraza
 37. Natură şi cultură după Claude Levi-Strauss. Exemplu: westernul
 38. Ce inţelege Gramsci prin hegemonie?
 39. Care sunt aparetele ideologice de stat şi cum funcţionează ele?
 40. Ce se înţelege prin interacţiunea simbolică şi care este metodologia privilegiată de cercetare după H. Blumer
 41. Deviere primară şi secundară după E. Lemert
 42. Instituţie totalitară şi alienare socială în Aziluri de E. Goffman
 43. În ce constă stigmatul social după  E. Goffman?

CursuriComments