Cursuri‎ > ‎Cursuri de master‎ > ‎

Cursuri din anii anteriori (pagina veche)

Comunicare şi cultură

Tema pentru evaluare la cursul "Comunicare si cultura"este recenzia unei cărţi despre cultura si comunicare în societatea contemporană.

Va rugam sa respectati cerinţele urmatoare:


Cartea, în română sau în oricare altă limbă, trebuie să aibă relatia
dintre cultură şi somunicare ca temă
centrală sau cel puţin ca temă importantă. Ea trebuie să se refere la
un aspect *contemporan * (secolele XX sai XXI) si NU trebuie să fie
manual, tratat, curs universitar, etc. Ea trebuie să fie o carte menită să
suscite dezbateri, nu să fie învăţată pe de rost.

Lucrarea ar trebui să cuprindă următoarele puncte:

1.    Numele studentului

2.    Lucrarea recenzată: (referinţa completă)

3.    
Tema generală a lucrării (ex: influenţa violentei mass media
asupra tipului de personalitate dominant în Occident)

4.    Contextul în care apare lucrarea (ex: dezvoltarea Internetului)

5.    Autorul (date biografice, premii, poziţie, etc.)

6.    Teza principală a cărţii (Ex: consumul de cultura este afectat
negativ de consumul mass-media)

7.    Dezvoltarea temei (aproximativ 1 pagină)

8.    Ce accepţiuni ale termenului de cultură foloseşte (ex: cultura
ca moştenire/ca adaptare la mediu/etc.). Ce definiţie privilegiază.
Explicaţi prezentând concepţia asupra culturii favorizată.

9.    Care este rolul culturii în teza prezentată de autor

10.  Ce valoare are cultura în explicaţia lui (punct
central/al doua ca importanţă după.../amintită doar în treacăt)

11.  Ce punct de vedere asupra culturii foloseşte Ex:
universalist/particularist-relativist, elitar/democratic, etc.

12. Care este modelul culturii ca si comunicare privilegiat aici. (Ex:
Shannon & Weaver)

13.  Care sunt 3 puncte tari ale argumentului lui (daţi
trei motive pentru care ar trebui să-l credem).

14.  Dati 3 puncte pe care le-a omis, dar i-ar completa
argumentul.

15.  (Foarte important) Enunţaţi şi argumentaţi pe o 
pagină tema contrară celei prezentate de autor (chiar dacă nu sunteţi
de această părere).

Lucrarea va fi incarcata la adresa:

https://sites.google.com/site/referatesocio/ 

pana miercuri 3 februarie 2010.Exemple de lucrări 

(puteti alege orice lucrare doriti, si care indeplineste conditiile de mai sus. Daca aveti dubii puteti sa imi scrieti)

 1. Barthes, R., 1987, Mitologii, Institutul european, Iaşi
 2. Bourdieu, P., 1986, Economia bunurilor simbolice, Meridiane, Bucureşti
 3. Connor, S., 1999, Cultura postmodernă. O introducere în teoriile contemporane, Meridiane, Bucuresti
 4. Dâncu, S., 1999, Comunicarea simbolică, Dacia, Cluj-Napoca
 5. Moles, A., 1974, Sociodinamica Culturii, Ed. Ştiintifică, Bucureşti
 6. Kapferer, Jean-Noël, Chelcea, Septimiu, Zvonurile. Bucureşti : Humanitas, [2006].
 7. Şelaru, Vasile, Coman, Claudiu, Comunicarea între informare şi manipulare. Bucureşti : ALL Beck, 2005.
 8. Spiridon, Monica, Comunicarea şi schimbarea culturală. [Bucureşti] : Ars Docendi, 2001.
 9. Rachieru, Adrian Dinu, Globalizare şi cultură media. [Iaşi] : Institutul European, 2003.
 10. Noelle-Neumann, Elisabeth, Spirala tăcerii. [Bucureşti] : Comunicare.ro, [2004].
 11. Lull, James, Columbeanu, Mihnea, Mass-media, comunicare, cultură. [Antet XX, 2004].
 12. Ardelean, Carmen, Cultură şi comunicare în lumea modernă. Bucureşti : [Vavila Edinf], 2002.
 13. McLuhan, Marshall, McLuhan, Eric, Mass-media sau mediu invizibil. [Bucureşti] : Nemira, 1997
 14. Baudrillard, Jean, Matei, Societatea de consum. [Bucureşti] : Comunicare.roIndicatori sociali (PPAS)

Vedeti toate cerintele pe adresa:Statistică avansată (PPAS)

Bibliografia pentru examen:

I."Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale", Traian Rotariu, Irina Culic, Gabriel Badescu, Elemer Mezei, Cornelia Muresan, Ed. Polirom, 1998.

Cap.2 - integral;
Cap.3 - înafara de subcapitolele 2.3 şi 2.6 (fără formule);
din cap.5 - doar subcapitolul 2.1 "Estimarea valorilor medii" de citit
+ pp. 108 - 111 Testul chi patrat;
Cap. 6 -asocierea variabilelor calitative(este foarte important
coeficientul Lambda) până la subcapitolul 5 Analiza multivariată; *
subcapitolul 6 pp. 164 - 168
Cap. 7 - integral;
Cap. 8 Regresie multivariata - până la punctul 5 * subcap. 6,7,8.

*Această carte vă prezintă partea teoretică a cursului.

II."Introducere in SPSS pentru psihologie. Versiunile SPSS 10, 11, 12 si 13" de Dennis Howitt şi Duncan Cramer. Cartea vă învaţă să lucraţi în programul Spss. Aveţi de parcurs următoarele capitole: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16.

Pentru lucrarile practice (3 lucrari)

Descărcaţi aici fisierul cu baza de date: bazastudiuadolescenti2002.sav

Pentru a va lamuri asupra variabilelor, puteţi descărca chestionarul aici:

chestionarstudiuadolescenti2002.doc

Cerinţe pentru lucrarea I

1. Selectati o variabila de interval (parametrică)

2. Descrieti caracteristicile ei (nivelul de măsurare, modul, distributia de frecvente, abaterea standard, oblicitatea, platitudinea) folosind cele invatate de la procesurile Frequencies şi Descriptives.

3. Comentati rezultatele

Cerinţe pentru lucrarea a II-a

1. Selectati doua variabile de tip nominal sau ordinal

2. Descrieti caracteristicile lor (nivelul de măsurare, modul, distributia de frecvente, etc.) folosind cele invatate de la procesurile Frequencies şi Descriptives. Comentati rezultatele

3. Realizati tabelele de asociere: cu frecvenţe observate şi aşteptate, cu frecvenţe relative de rând, cu frecvenţe relative de coloană, cu reziduurile standardizate. Comentaţi dupa fiecare tabel rezultatele.

4. Aplicaţi testul chi-pătrat. Comentaţi rezultatele.

5. Descrieţi asocierea dintre variabile folosind un indicator potrivit cu nivelul de măsurare al variabilelor. Comentaţi rezultatele.

Cerinţe pentru lucrarea a III-a

1. Selectati o variabila de interval (parametrică)

2. Descrieti caracteristicile ei (nivelul de măsurare, modul, distributia de frecvente, abaterea standard, oblicitatea, platitudinea) folosind cele invatate de la procesurile Frequencies şi Descriptives.

3. Găsiţi o listă de predictori (variabile masurate la nivel de interval) şi realizaţi un model de regresie liniară cu variabila aleasă ca variabilă dependentă.

4. Comentaţi semnul, mărimea şi semnifificaţia coeficienţilor de regresie standardizaţi.

Fisierele output SPSS vor fi încărcate la adresa:

http://referatesocio.googlepages.com/

pana luni 25 mai 2009.


Publicitate şi reclama (RP I)

Vezi blogul meu: http://relpublsb.blogspot.com/

Cerinţele pentru lucrarea nr. 2

Analizaţi o campanie publicitară pentru o marcă/produs cunoscută de pe piaţa românească, urmărind:

·care este produsul

·in ce context se afla plasat produsul

·cui se adreseaza campania (grupurile tinta)

·obiectivele de comunicare

·Conceptul si ideea

·Ruta creativă si executie

·Analiza detaliata a tehnicilor folosite in fiecare reclama.

Se vor alege campanii cu 3 reclame diferite, de preferat pe medii diferite (print, audio, video).

Lucrarea va fi realizată în format editor de texte (.doc, .docx sau .pdf) care va fi încărcat la adresa:

http://referatesocio.googlepages.com/

pana luni 29 iunie 2009.


Analiza imaginii organizaţiei (RP I)

Cerinţele pentru lucrarea nr. 1

 1. Alegeţi o organizaţie concreta cu reprezentare in media la nivel local (ex: Directia pentru munca)
 2. Prezentaţi pe scurt organizaţia (misiunea, istoricul, personalul, etc.)
 3. Stabiliţi elementele imaginii dezirabile.
 4. Stabiliţi indicatorii şi subindicatorii de imagine. Articulaţi sistemul indicatorilor de imagine.
 5. Testaţi relevanţa acestor indicatori folosind un eşantion de articole din siturile de ştiri locale.

Fisierele vor fi încărcate la adresa:

http://referatesocio.googlepages.com/

pana luni 25 mai 2009.

Cerinţele pentru lucrarea nr. 2

  1. Folositi organizaţia cu reprezentare in media la nivel local si sistemul de indicatori de imagine asociat de la tema nr. 1
  2. Alegeţi următoarele publicaţii locale: Jurnal Bihorean, Crişana, Bihoreanul, Informatia de Vest, Realitatea bihoreană. Stabiliţi numărul referirilor la organizaţia a cărei imagine o gestionaţi pentru publicaţiile folosite. Folosind coeficienţii de ponderare specifică prezentaţi în tabelul următor:

  Cotidianul

  Coeficientul de impact

  Cota de piaţă

  Jurnal Bihorean

  0,60

  35%

  Crişana

  25%

  Bihoreanul

  15%

  Informatia de Vest

  15%

  Realitatea bihoreană

  10%

  calculaţi impactul prognozat al imaginii difuzate de mass-media, după modelul de la pagina 41.

  1. Folosind datele din tabelul nr. 9 (manual, pagina 49) şi profilele de imagine construite pe baza acestora, interpretaţi profilele de imagine şi stabiliţi vulnerabilităţile imagologice ale organizaţiei.

  Fisierele vor fi încărcate la adresa:

  http://referatesocio.googlepages.com/

  pana marti 7 iulie 2009.


  Relatii publice (RP I)

  Relatiipublice C1.ppt

  Relatiipublice C2.ppt

  RelatiipubliceC3.ppt

  BIBLIOGRAFIE.doc

  Vezi si blogul meu: http://relpublsb.blogspot.com/


  Tema: Elaborarea si prezentarea unei campanii de relatii publice

  Cerinţele pentru lucrarea de master le puteti descărca clicând aici: CerinteRP2009.doc

  Vezi si blogul meu: http://relpublsb.blogspot.com/


  Subscrieti la Masterat Relatii Publice 2008-2010 Sergiu Baltatescu
  Email:
  Vizitati grupul

  Calitatea vieţii de muncă (MRU II)

  Tema pentru pentru lucrare este "Evaluarea calităţii vieţii de muncă într-o organizaţie"

  Cerinţele pentru lucrare pot fi descărcate aici: CerinteCVM2009.doc

  Grila de evaluare poate fi descărcată aici: GrilaCVM2009.doc

  Lucrările vor fi încărcate la adresa:

  http://referatesocio.googlepages.com/

  pana luni 2 martie 2009.

  Pentru alte informaţii privind calitatea vieţii de muncă vezi si blogul meu: http://calitvm.blogspot.com


  Sociologia culturii contemporane

  Subscrieţi la grupul sociologia_culturii_contemporane
  Email:

  Cursul descărcabil

  Tema pentru evaluarea finala: cititi cursul si raspundeti la urmatoarele 10 intrebari:

  1. Alegeti un sens al culturii care lipseste din DEX 1984 si discutati de ce

  2. De ce este conceptul de cultură unul reflexiv?

  3. Alegeti un concept de cultura de la pag. 8-9 si comentati-l

  4. Discutati posibilitatile de libera alegere pe care atribuie omului intelesuri ale culturii

  5. Care sunt functiile redundantei? dati exemple din viata cotidiană

  6. Care este sensul afirmatiei lui Saussure ca "in limba nu exista diferente"?

  7. Ce este un sistem lingvistic de gradul doi? Precizati o aplicatie pentru acest concept la un fenomen din viata cotidiana

  8. Alegeti o definitie a ideologiei si precizati o aplicatie pentru ea la un fenomen din viata cotidiana

  9. Alegeti o subcultura contemporana (de care nu s-a vorbit in text) si precizati de ce poate fi definita ca o subcultura.

  10. Discutati problema Kosovo din perspectiva fenomenului globalizării.

  Introduceti intrebarile si raspunsurile intr-un fisier editat cu editorul de texte si incarcati-l la adresa:

  http://referatesocio.googlepages.com/

  Pagina de incarcare a referatelor este acum în întreţinere. Pentru restanţe vă rog să trimiteţi referatul pe adresa de mail bsergiu2@gmail.com