Calitatea vieţii de muncă

Conţinutul cursului

1. Conceptele fundamentale ale calităţii vieţii de muncă. Definirea instituţională la nivel european

2. Anchete privind calitatea vieţii de muncă

3. Calitatea vieţii de muncă - componentă a calităţii vieţii

4. Siguranţa carierei şi slujbei. Status. Venit Protectie socială şi drepturile lucrătorilor. 

5. Consecinţe asupra sănătăţii şi securităţii. Expunerea la riscuri. Sănătate ocupaţională. Prevenire a riscurilor de securitate

6. Îmbinarea dintre viaţa de muncă şi cea din afara ei. Organizarea timpului. Infrastructuri şi prevederi sociale

7. Dezvoltarea competenţelor. Instruire şi educatie. Dezvoltarea carierei. Organizaţii de instruire


Bibliografie obligatorie

Alte referinţe


Modalitatea de evaluare

1 punct din oficiu

4 puncte - test final din materia predată la curs (Masteranzii care au fost prezenţi 16 de ore primesc 4 puncte din oficiu. Masteranzii care au fost prezenti 10 ore primesc 2 puncte din oficiu, si se pot prezenta la examen daca doresc sa obtina si celelalte 2 puncte). Masteranzii care au fost prezenti mai putin de 10 ore trebuie sa se prezinte la examen, indiferent dacă ar obţine nota de trecere pe baza proiectului).

Examenul va consta din 4 intrebari. Nu se cere sa reproduceti datele prezentate, ci doar conceptualizarile.

Subiecte:

1. Ce aşteptări asupra muncii au creat noile condiţii de viaţă din anii 1960? 
2. Definiţi calitatea vieţii de muncă.
3. Care sunt cele două domenii principale în care a fost definită calitatea vieţii de muncă.
4. Cum se justifică abordarea calitatii de munca in managementul general şi managementul resurselor umane?
5. Care este filosofia calităţii vieţii de muncă în managementul general?
6. Care sunt cele patru dimensiuni ale calităţii de muncă în abordarea europeană?
7. Care sunt efectele rezultatelor prezentate in urma anchetelor de calitate a vietii de munca?
8. Ce categorii de întrebări conţine chestionarul privind calitatea vieţii de muncă?
9. Care sunt principalele limitări ale anchetelor de calitate a vietii de munca?
10. 
Din ce e compusa piata duala a fortei de munca?
11. Care sunt tipurile de status ale lucratorilor în Europa?
12. Dovezi statistice ale discriminării rasiale la locul de muncă
13. Cum se face testarea discriminării?
14. Ce este discriminarea indirectă?
15. Care sunt tipurile de riscuri fizice la care sunt expuşi lucrătorii?
16. Care sunt tipurile de riscuri legate de organizarea muncii la care sunt expuşi lucrătorii?
17. Care sunt factorii economici mondiali care au condus la creşterea în ultima perioadă a problemelor de sănătate mintală?
18. Care sunt tipurile de reacţie la stres?
19. Care sunt metodologiile de analiză a stresului
20. Care sunt sectoarele cu cel mai mare risc de stres ocupaţional.


5 puncte - participarea la un proiect. (vezi lista proiectelor în lista de subpagini iar formularul de înscriere mai jos)
Pentru fiecare proiect veti elabora un raport de cercetare de minimi 10 pagini după următoarea structură:

Nume
Titlu
Rezumat (1/2 pagini)
Introducere (1/2 pagini)
Parte teoretică (1 pagină)
Scopul şi obiectivele (inclusiv justificarea lor - 1/2 pagini
Întrebări de cercetare şi ipoteze (1/2 pagini)
Metodologia folosita (inclusiv justificarea acesteia - 1 pagină)
Rezultate (2 pagini)
Discutia rezultatelor (1 pagina)
Concluzii si recomandari (1/2 pagini)
Bibliografie (minim 3 lucrări)
Anexe (ghidul de interviu, dupa caz interviurile realizate)

Salbonul (document Word) il gasiti mai jos, la sectiunea atasamente a paginii.

Lucrarile vor fi incarcate la adresa: http://sites.google.com/site/referatesocio/
pana la data de 4.02.2013


Resurse


RSS Feed

Adresa URL a specificațiilor gadgetului nu a putut fi găsită

Blogul Resurse pentru Calitatea Vietii


Blog Resurse pentru calitatea vietii

Adresa URL a specificațiilor gadgetului nu a putut fi găsită

Cursuri

C1 Conceptele de Calitatea vietii de munca.ppt


C2 Anchete privind calitatea vietii de munca.ppt


C3. Calitatea vietii de munca - dimensiune a calitatii vietii


C4 Siguranta carierei si slujbei i


C5 Sanatate si bunastare i


C6 Dezvoltarea competentelor

Legături

Calitatea vieţii de muncă - blogul meu vechi cu legături