Relatii publice

Pagina de curs

Conf. univ. dr. Sergiu Bălţătescu

Conţinutul cursului

Curs (28 ore)

1.       Definiţia relaţiilor publice. Caracterul interdisciplinar al studiului relaţiilor publice. (2 ore)

2.       Istoricul relaţiilor publice. (2 ore)

3.       Structuri de relaţii publice. (2 ore)

4.       Obiectivele activităţii de relaţii publice. (2 ore).

5.       Specialiştii din domeniul relaţii publice. (2 ore)

6.       Activităţi din domeniul relaţii publice. (2 ore)

7.       Relaţiile cu presa. Organizarea de evenimente speciale. (2 ore)

8.       Asociaţii din domeniul relaţii publice. Asociaţia internaţională a Relaţiilor Publice. Societatea Americană de Relaţii Publice. (2 ore)

9.       Roluri ale specialistului în relaţii publice: tehnician al comunicării, manager al comunicării. (2 ore)

10.    Codul deontologic al activităţii de relaţii publice. (2 ore).

11.    Campania de relaţii publice. Tipuri de obiective. Clasificare. Caracteristici ale unei o campanii de succes. (2 ore)

12.    Procesul de evaluare a campaniei de relaţii publice. . (2 ore)

13.    Schema – cadru a planului unei campanii de relaţii publice . (2 ore)

14.    Strategii de gestiune a imaginii unei firme aflată în situaţie de criză de încredere. (2 ore)

 

Seminar (14 ore)

  1. Discuţie: cum poţi ajunge specialist în cadrul unui departament de relaţii publice? (2 ore)
  2. Metodologii de gestionare a relaţiilor cu presa. (2 ore)
  3. Asociaţii din domeniul relaţii publice. (2 ore)
  4. Stabilirea obiectivelor unei campanii de relaţii publice. (2 ore)
  5. Caracteristici ale unei o campanii de succes. Studii de caz (4 ore)
  6. Studiu de caz: gestiunea imaginii unei firme aflată în situaţie de criză de încredere: firma germană Krupp. (2 ore)
Bibliografie

AGABRIAN, M.- Analiza de conţinut. – Iaşi: Polirom, 2006

BOUTAUD, J.J. – Comunicare semiotică şi semne publicitare.- Bucureşti: Tritonic, 2005

BRIGGS, A. – Mass media: o istorie socială. – Iaşi: Polirom, 2005

Cathelat, B. – Publicitate şi societate. -  Bucureşti: Tritonic, 2005

COMAN, C. – Rellaţiile publice: principii. - Iaşi: Polirom, 2006

COMAN, C. – Relaţiile publice şi mass- media. - Iaşi: Polirom, 2004

DAGENAIS, B. – Campania de relaţii publice. - Iaşi: Polirom, 2003

DAGENAIS, B. – Profesia de relaţionist. - Iaşi: Polirom, 2002

DOBRESCU, P. – Mass media şi societatea. -  Bucureşti: comunicare.ro, 2003-

FICEAC,B. – Tehnici de manipulare. – Bucureşti:Nemira, 2004

FRIGIOIU,N. – Imaginea publică a liderilor. - Bucureşti: comunicare.ro, 2004

GODDARD,A. – Limbajul publicităţii. - Iaşi: Polirom, 2002

JOUVE, M. – Comunicarea: publicitate şi relaţii publice. - Iaşi: Polirom, 2005

LARSON, C. – Persuasiunea. - Iaşi: Polirom, 2003

MARCENAC, L. -  Strategii publicitare. - Iaşi: Polirom, 2006

McQUAIL, D. – Modele ale comunicării. - Bucureşti: comunicare.ro, 2004

NEWSON, D. – Redactarea materialelor de relaţii publice. - Iaşi: Polirom, 2004

NEWSON, D. – Totul despre relaţiile publice. - Iaşi: Polirom, 2003

PRICOPIE, R. – Relaţiile publice: evoluţie şi perspective. - Bucureşti: Tritonic, 2005

POPA, D. – Comunicare şi publicitate. - Bucureşti: Tritonic, 2005

ROGOJINARU, A. – Relaţii publice: fundamente interdisciplinare. - Bucureşti: Tritonic, 2005

ROVENŢA- FRUMUŞANI, D. – Analiza discursului: ipoteze şi ipostaze. - Bucureşti: Tritonic, 2005

RUŞTI, D. – Mesajul subliminal în comunicarea actuală. - Bucureşti: Tritonic, 2005

SPAŢIUL public şi comunicarea. - Iaşi: Polirom, 2002

TODORAN, D. – Psihologia reclamei. - Bucureşti: Tritonic, 2005

Resurse

Vezi pagina mea de resurse:Ċ
Sergiu Baltatescu,
15 mar. 2010, 23:33
Comments