Proiect: Participarea la sondajul ”Bunăstarea copiilor în județul Bihor - studiu longitudinal”


ScopProiectul ””Bunăstarea copiilor în județul Bihor - studiu longitudinal” urmărește culegerea de date reprezentative asupra vieții zilnice a copiilor, a activităților zilnice și asupra percepțiilor și evaluărilor pe care le au asupra propriilor lor vieți. Oboectivul este urmărirea schimbărilor care au loc în perioada școlii în privința gradului de satisfacție cu diferitele domenii ale vieții, având ca scop final îmbunătățirea bunăstării copiilor.


Rolul în proiect (la alegere 1 sau 2)
1. Culegerea datelor de chestionar de la 3-4 clase din cadrul a unei sau două unități de învățământ în perioada noiembrie 2019 - aprilie 2020 (după necesități). Înscrieți-vă folosind formularul: https://airtable.com/shrAtGbm6gCtW3J54 alegând localitatea/unitatea de învățământ în care doriți să mergeți.
2. Participarea la introducerea datelor în perioada noiembrie 2019 - februarie 2020

Beneficii:
  • familiarizarea cu proiectul ”Lumile copiilor” și tematica bunăstării copiilor
  • accesul în avans la date pentru realizarea de referate/lucrări de licență/disertatie
  • menționarea ca voluntar în proiect (inclusiv în volumul care se va tipări)

Comments