Proiect 1 - Participarea la sondajul ”Lumile copiilor”


ScopStudiul ”Lumile copiilor” urmărește culegerea de date reprezentative asupra vieții zilnice a copiilor, a activităților zilnice și asupra percepțiilor și evaluărilor pe care le au asupra propriilor lor vieți. Scopul este îmbunătățirea bunăstării copiilor prin creșterea nivelului de conștientizare în rândul copiilor, părinților și comunităților din care fac parte, a liderilor de opinie, a factorilor de decizie politică, profesioniștilor și publicului larg.
Pentru mai multe detalii vedeți 


Rolul în proiect (la alegere 1 sau 2)
        1. Aplicarea unui chestionar la un număr de trei clase de elevi (una de a II-a, una de a IV-a și una de a VI-a) în localitatea de origine sau în cea în care domiciliați, în perioada noiembrie 2017-ianuarie 2018. Aceasta presupune contactarea școlii, programarea orei când aveți acces la clasă, distribuirea în cadrul unei ore a chestionarelor care vor fi completate de elevi și răspunsul la eventualele întrebări din partea clasei.
        2. (secretariat) Participarea la pregătirea cercetării sau introducerea datelor

Beneficii:
  • familiarizarea cu proiectul ”Lumile copiilor” și tematica bunăstării copiilor
  • accesul în avans la date pentru realizarea de referate/lucrări de licență/disertatie
  • menționarea ca voluntar în proiect (inclusiv în volumul care se va tipări)
 
Formularul de înscriere la proiect îl găsiți aici. Puteti pune aici și întrebări despre activitatea propriu-zisă.

Cerere inscriere la sondajul ”Lumile copiilor”


Comments