Proiect: Elaborarea unui sistem de indicatori de măsurare a calității vieții pentru un grup țintă

(recomandat pentru masteranzii de la MSS)

Număr de masteranzi: 2-3
Scop: Acest proiect urmăreşte elaborarea unui sistem de indicatori de măsurare a calității vieții pentru un grup țintă (de exemplu vârstnici, copii, romi, persoane cu dizabilităţi....)

Activităţi: 
        1. Realizarea unei analize a una sau două lucrări (articole din Revista Calitatea vietii sau cărți/rapoarte de pe site-ul Institutului de Cercetare a Calității Vieții) având ca temă elaborarea unui sistem de indicatori de măsurare a calității vieții pentru grupul țintă respectiv
        2. O întâlnire între membrii grupului pentru definitivarea dimensiunilor și a listei de indicatori pentru fiecare dimensiune.

Grila de raportare a sistemului de indicatori o găsiți în josul paginii. 
ĉ
Sergiu Baltatescu,
12 ian. 2017, 07:40
ĉ
Sergiu Baltatescu,
12 ian. 2017, 07:01
Comments