Cursuri‎ > ‎Cursuri de master‎ > ‎

Cultură şi comunicare

Pagina de curs

Prof. univ. dr. habil. Sergiu Bălţătescu

Conţinutul cursului

1.       Geneza şi dezvoltările conceptului de cultură. Specificul abordării sociologice a culturii. (2 ore)

2.       Şcoli şi curente în studiul culturii: Şcoala antropologiei culturale; Şcoala Cultură şi personalitate; Şcoala monografică de la Bucureşti; (2 ore)

3.       Şcoala de la Frankfurt şi reflecţiile asupra culturii de masă. Şcolile şi curentele acţioniste. Structuralismul. (2 ore)

4.       “Cultural studies”. Post-modernismul şi relevanţa culturală a noilor mişcări culturale: feminismul, new-age, postcolonialismul. (2 ore)

5.       Metodologii de analiză culturală. Metode cantitative în studiul conţinuturilor culturale(2 ore)

6.       Metode semiotice în studiul culturii. (2 ore)

7.       Elemente de metodologie subculturală. O metodă integrată de studiu a culturii: monografia sociologică(2 ore)

Bibliografie obligatorie

 1. Bădescu, I., 1993, Cultura, în Zamfir, C., Vlăsceanu, L.(ed.), Dicţionar de sociologie, Babel, Bucureşti, pp. 148-152.
 2. Barthes, R., 1987, Mitologii, Institutul european, Iaşi
 3. Baudrillard, J., 1996, Strategiile fatale, Polirom, Iaşi
 4. Bourdieu, P., 1986, Economia bunurilor simbolice, Meridiane, Bucureşti
 5. Connor, S., 1999, Cultura postmodernă. O introducere în teoriile contemporane, Meridiane, Bucuresti
 6. Dâncu, S., 1999, Comunicarea simbolică, Dacia, Cluj-Napoca
 7. Moles, A., 1974, Sociodinamica Culturii, Ed. Ştiintifică, Bucureşti
 8. Saussure, F. d., 1999, Curs de lingvistică generală, Polirom, Iasi
 9. Valade, B., 1998, Cultura, în Boudon, R.(ed.), Tratat de sociologie, Humanitas, Bucureşti, pp. 521-554.

Cerinţe

Tema pentru evaluare la cursul "Comunicare si cultura"este recenzia unei cărţi despre cultura si comunicare în societatea contemporană.

Va rugam sa respectati cerinţele urmatoare:

Cartea, în română sau în oricare altă limbă, trebuie să aibă relatia dintre cultură şi somunicare ca temă centrală sau cel puţin ca temă importantă. Ea trebuie să se refere la un aspect *contemporan * (secolele XX sai XXI) si NU trebuie să fie manual, tratat, curs universitar, etc. Ea trebuie să fie o carte menită să suscite dezbateri, nu să fie învăţată pe de rost.


Lucrarea ar trebui să cuprindă următoarele puncte:

1.    Numele studentului

2.    Lucrarea recenzată: (referinţa completă)

3.    
Tema generală a lucrării (ex: influenţa violentei mass media
asupra tipului de personalitate dominant în Occident)

4.    Contextul în care apare lucrarea (ex: dezvoltarea Internetului)

5.    Autorul (date biografice, premii, poziţie, etc.)

6.    Teza principală a cărţii (Ex: consumul de cultura este afectat
negativ de consumul mass-media)

7.    Dezvoltarea temei (aproximativ 1 pagină)

8.    Ce accepţiuni ale termenului de cultură foloseşte (ex: cultura
ca moştenire/ca adaptare la mediu/etc.). Ce definiţie privilegiază.
Explicaţi prezentând concepţia asupra culturii favorizată.

9.    Care este rolul culturii în teza prezentată de autor

10.  Ce valoare are cultura în explicaţia lui (punct
central/al doua ca importanţă după.../amintită doar în treacăt)

11.  Ce punct de vedere asupra culturii foloseşte Ex:
universalist/particularist-relativist, elitar/democratic, etc.

12. Care este modelul culturii ca si comunicare privilegiat aici. (Ex:
Shannon & Weaver)

13.  Care sunt 3 puncte tari ale argumentului lui (daţi
trei motive pentru care ar trebui să-l credem).

14.  Dati 3 puncte pe care le-a omis, dar i-ar completa
argumentul.

15.  (Foarte important) Enunţaţi şi argumentaţi pe o 
pagină tema contrară celei prezentate de autor (chiar dacă nu sunteţi
de această părere).

Exemple de lucrări 

(puteti alege orice lucrare doriti, si care indeplineste conditiile de mai sus. Daca aveti dubii puteti sa imi scrieti)

 1. Barthes, R., 1987, Mitologii, Institutul european, Iaşi
 2. Bourdieu, P., 1986, Economia bunurilor simbolice, Meridiane, Bucureşti
 3. Connor, S., 1999, Cultura postmodernă. O introducere în teoriile contemporane, Meridiane, Bucuresti
 4. Dâncu, S., 1999, Comunicarea simbolică, Dacia, Cluj-Napoca
 5. Moles, A., 1974, Sociodinamica Culturii, Ed. Ştiintifică, Bucureşti
 6. Kapferer, Jean-Noël, Chelcea, Septimiu, Zvonurile. Bucureşti : Humanitas, [2006].
 7. Şelaru, Vasile, Coman, Claudiu, Comunicarea între informare şi manipulare. Bucureşti : ALL Beck, 2005.
 8. Spiridon, Monica, Comunicarea şi schimbarea culturală. [Bucureşti] : Ars Docendi, 2001.
 9. Rachieru, Adrian Dinu, Globalizare şi cultură media. [Iaşi] : Institutul European, 2003.
 10. Noelle-Neumann, Elisabeth, Spirala tăcerii. [Bucureşti] : Comunicare.ro, [2004].
 11. Lull, James, Columbeanu, Mihnea, Mass-media, comunicare, cultură. [Antet XX, 2004].
 12. Ardelean, Carmen, Cultură şi comunicare în lumea modernă. Bucureşti : [Vavila Edinf], 2002.
 13. McLuhan, Marshall, McLuhan, Eric, Mass-media sau mediu invizibil. [Bucureşti] : Nemira, 1997
 14. Baudrillard, Jean, Matei, Societatea de consum. [Bucureşti] : Comunicare.ro

Ċ
Sergiu Baltatescu,
14 mar. 2010, 14:14
Comments