Cursuri‎ > ‎Cursuri de master‎ > ‎

Managementul performanţei

Pagina de curs

Prof. univ. dr. Sergiu Bălţătescu


Conţinutul cursului

 1. Introducere în tematica managementului performanţei. Semnificaţia performanţei. Caracteristicile lucrătorului și organizației performante. Performanță individuală și performanță de grup
 2. Managementul performanței individuale: planificarea activităților și managementul timpului
 3. Managementul performanței individuale: performanța academică
 4. Managementul performanței în organizații: planificare strategică
 5. Managementul performanței în organizații: managementul social al activităților
 6. Metode de măsurare a performanței în organizații, Planificarea evaluării performanței personalului
 7. Discutarea performanţei și coaching-ul. Gestionarea performanţei pe parcursul anului.

Bibliografie obligatorie

 1. Allen, D. (2012). Cum să duceți lucrurile la bun sfârșit. Meteor Press, București.
 2. Armstrong, Michael. (2009). Managementul resurselor umane: manual de practică. CODECS, București.
 3. Bogdan, I. (2006), Managementul performanței în perspectiva integrării europene, a globalizării si schimbării, Theoretical and Applied Economics, vol. 4, nr. 4 (499)(supplement), pp. 137-148.
 4. Buzan, T., & Buzan, B. (2000). Hărţi mentale. Curtea veche, Bucureşti,
 5. Cirillo, F. (2009). The pomodoro technique. Lulu, ISBN 9781445219943.
 6. Daniels, A. C. (2007). Managementul performanței. Strategii de obținere a rezultatelor maxime de la angajați. Polirom, Iași, ISBN.
 7. Nica, E. (2006). Managementul performanței: perspectivă umană. Editura Economică, București, ISBN 9737092201.

Cerinţe

1 punct din oficiu

4 puncte - test practic din materia predată la curs (Masteranzii care au fost prezenţi la 6 din orele de curs şi seminar primesc 4 puncte din oficiu)

Teme de examen:
A, Subiecte teoretice (2 puncte)
 1. Dați o definiție a managementului performanței (C1.2)
 2. Ce este un outline? Dați un exemplu cu 2 capitole si 3 subcapitole (C2.1)
 3. Descrieți pe scurt tehnica Pomodoro (C4)
 4. Ce este managementul social al activităților și care sunt avantajele acestuia? (C5)
 5. Enumerati 3 obiective ale managementului performanței (C7)
 6. Care sunt deosebirile între evaluarea performanței și managementul performanței? (C7)
 7. Dați un exemplu de scală de evaluare a performanței (C7)
 8. Care sunt fazele elaborării unei scale de management al performanței? (C8)
B. Subiecte practice (2 puncte)
1. Elaborarea unei hărţi mentale într-un program specializat (ex: MindmapfreeMindmeister online sau iMindmap online)
2. Elaborarea unei table de management al sarcinilor (board) în cadrul aplicaţiei online Trello (www.trello.com)

2 puncte - Tema nr. 1. Construirea unui instrument cantitativ de evaluare a performanței pentru un loc de muncă dintr-un domeniu dat (proiect pentru 2-3 masteranzi).
Urmați pașii 1-4 de la Cursul 8 și elaborați un instrument cu 3 criterii având fiecare 2-4 subcriterii (vedeți exemplul de la curs). Completați șablonul de aici: Grila_sablon

Încărcați referatul aici: 
https://airtable.com/shrpfWujrvWXcFvIh
până luni 18 noiembrie la ora 17.00


1 punct - Tema nr. 2 încărcarea unei hărţi mentale. Harta trebuie să sumarizeze un material despre COACHING IN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE (în limba engleză sau în limba română). Harta trebuie să conțină minim 3-5 ramuri principale, 3-5 subramuri si 3-5 sub-sub-ramuri (minim 27 de subramuri). Fiecare nod trebuie să conțină un cuvânt sugestiv + o imagine/un simbol sau o frază. 
Harta trebuie să fie prezentabilă. Cei care prezintă harta la seminar primesc un punct/o prezență în plus.
Harta trebuie realizată cu ajutorul unui program de hărți mentale online, ca de exemplu:
până luni 13 ianuarie 2020 la ora 17.00
Vedeți exemplele de la seminar 

2 puncte - Tema nr. 3. Realizarea unei fişe de proiect colaborative cu Trello (proiect la care pot lucra 2-3 masteranzi)

Încărcați linkul de la board-ul Trello aici:
https://airtable.com/shrMsN7IuMCvBDUpa

până la data și la ora începerii examenului (restanței).

Precizări importante: 
1. Toți masteranzii trebuie să fi contribuit la board ca să primească notă:
2. Setați vizibilitatea boardului Trello ca ”Publică”. Vedeți aici cum: https://help.trello.com/article/789-changing-the-visibility-of-a-board-to-public-private-or-team
3. Copiați adresa obținută conform instructiunilor de mai aici: https://help.trello.com/article/824-sharing-links-to-cards-and-boards

Exemple:
 1. Elaborarea colaborativă a principiilor şi valorilor unei organizaţii (filosofia, valorile, articole referitoare la organizaţiile preferate)
 2. Elaborarea unei asociaţii a studenţilor de la MSS sau GRU
 3. Elaborarea unui plan de campanie de relaţii publice pentru un ONG din domeniul social.
 4. Elaborarea unui referat în comun
 5. Elaborarea unui newsletter al unei organizaţii.
 6. O platformă de management colaborativă pentru vânzări în domeniul.... 

Cursuri și alte materiale:

Conţinutul seminarului/laboratorului

 1. Dezbatere: performanță individuală și performanță colectivă
 2. Tehnici de planificare strategică: outlinere, hărți mentale
 3. Tehnici de management al timpului: Getting Things Done (GTD)
 4. Tehnici de performanță academică: tehnici de documentare bibliografică
 5. Tehnici de organizare: metoda Kanban
 6. Tehnici și softuri de management social al activităților
 7. Analiză comparativă a măsurilor şi instrumentelor folosite în evaluarea performanței în organizații


Alte referinţe

 1. Cirillo, F. (2009). The pomodoro technique. Lulu, ISBN 9781445219943.
 2. Social Enterprise Alliance (2010). Succeeding at social enterprise: hard-won lessons for nonprofits and social entrepreneurs. Jossey-Bass, San Francisco, Social Enterprise Alliance.
 3. Zigon, J. (1999). How to measure employee performance. Zigon Performance Group, Media, PA.
Mindmapfree

Mindmeister online

iMindmap online


Exemple:
1. Hărți mentale

Resurse:

1. Un film despre folosirea hărților mentale:
https://www.youtube.com/watch?v=On1u_9O55Q8


2. Aplicaţii gratuite de mindmapping. Vi le recomand pe cele online, pentru că nu necesită instalare pe calculatorul dvs. iar hartile vă sunt accesibile de pe orice calculator dotat cu legătură la Internet
https://app.imindmap.com/ https://www.transfernow.net/714uk772j7km
www.wisemapping.com
www.mind42.com


2a. Mind mapple lite - aplicatie gratuită
https://www.downloadcrew.com/article/33529-mindmaple_lite


3. Biblioteci de harti mentale:
www.biggerplate.com
www.mapsforthat.com
www.tonybuzan.com/gallery/mind-maps/


4. Exemple de harti mentale:

Sursele satisfacţiei: Seminar la Calitatea vieţii de muncă. Două grupuri de studenţi au fost puse să enumere 10 surse de satisfacţie şi insatisfacţie la locul de muncă. Sunt afişate corespondenţele dintre reprezentăril celor două grupuri.
Planul cursului de managementul performanţei
Etapele unei analize conceptuale
Prezentare ocazionată de Ziua fericirii (pentru copii)

2. Trello

Exemple de board-uri Trello gasiți aici:
Exemplu de board realizate de masteranzi:


Notele vor fi disponibile în 48 de ore după examen la adresa:
Ċ
Sergiu Baltatescu,
22 iun. 2017, 00:28
Ċ
Sergiu Baltatescu,
22 iun. 2017, 00:29
Ċ
Sergiu Baltatescu,
22 iun. 2017, 00:29
Ċ
Sergiu Baltatescu,
22 iun. 2017, 00:54
Ċ
Sergiu Baltatescu,
22 iun. 2017, 00:54
Ċ
Sergiu Baltatescu,
22 iun. 2017, 00:54
Ċ
Sergiu Baltatescu,
22 iun. 2017, 01:18
Ċ
Sergiu Baltatescu,
22 iun. 2017, 01:18
Ċ
Sergiu Baltatescu,
26 iun. 2017, 07:12
Ċ
Sergiu Baltatescu,
26 iun. 2017, 07:12
Ċ
Sergiu Baltatescu,
25 ian. 2019, 01:09
Ċ
Sergiu Baltatescu,
25 ian. 2019, 01:28
Ċ
Sergiu Baltatescu,
25 ian. 2019, 01:28
ĉ
Sergiu Baltatescu,
24 ian. 2019, 23:46
ą
Sergiu Baltatescu,
25 ian. 2019, 00:33
ą
Sergiu Baltatescu,
25 ian. 2019, 00:33
ą
Sergiu Baltatescu,
25 ian. 2019, 00:33
ą
Sergiu Baltatescu,
25 ian. 2019, 00:34
Comments