Cursuri‎ > ‎Cursuri de master‎ > ‎

Mobilitatea resursei umane

Pagina de curs

Prof. univ. dr. Sergiu Bălţătescu

Listă de subpagini


Conţinutul cursului

 1. Istoricul şi perspectiva cercetărilor de mobilitatea resurselor umane.
 2. Dimensiunile mobilităţii resurselor umane.
 3. Stratificare şi mobilitate socială
 4. Măsurarea mobilităţii sociale
 5. Mobilitate ascendentă şi mobilitate descendentă
 6. Mobilitate intergeneraţională
 7. Mobilitate geografică. Fluxurile de migratie internă
 8. Componentele forţei de muncă mobile
 9. Indicatorii ai migratiei şi mobilitatii
 10. Mobilitatea resurselor umane și practica economică. Experiența europeană.
 11. Teorii asupra migraţiei
 12. Migraţia şi bunăstarea lucrătorilor şi familiilor
 13. Efectele migraţiei asupra copiilor rămaşi acasă
 14. Remitenţe şi efecte macroeconomice asupra migraţiei
Teme de seminar
 1. Dezbatere: efectele migraţiei la nivel individual şi la nivel societal.
 2. Analiză comparativă a măsurilor şi instrumentelor folosite în cercetarea mobilităţii resurselor umane.
 3. Analiza comparativă a mobilităţii resurselor umane în Europa.
 4. Analiza pe serii de timp a mobilităţii resurselor umane în România.
 5. Elaborarea de instrumente de măsură a mobilităţii sociale din perspectiva dimensiunilor acesteia.
 6. Comparaţii asupra determinanţilor şi structura mobilităţii resurselor umane în România şi Europa.
 7. Dezbatere: Efectele migraţiei asupra copiilor rămaşi acasă

Bibliografie obligatorie
Bălţătescu, S. (2007), Central and Eastern Europeans migrants’ subjective quality of life. A comparative study, Journal of Identity and Migration Studies, vol. 1, nr. 2, pp. 67-81.
 1. Chipea, F. (2010), Dezvoltare socială teritorială. Premise conceptuale si date empirice.
 2. Chipea, F., & Bălţătescu, S. (2010), Copii lăsaţi acasă de emigranţi. Studiu în judeţul Bihor, Sociologie românească, vol. VIII, nr. 4, pp. 104-126.
 3. Constantin, D.-L., Goschin, Z., & Pârlog, C. (2002). Resursele umane in Romania: mobilitatea teritoriala. Editura ASE. http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=212&idb= 
 4. Meyer, A., & Witkamp, A. (2008). People on the move. Handbook of selected terms and concepts. v1.0.
 5. Sandu, D. (1984). Fluxurile de migraţie în România. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucuresti.
 6. Sandu, D. (2010), Lumile sociale ale migratiei romanesti in strainatate, Iasi, Polirom.
 7. Serban, M. (2011). Dinamica migratiei internationale : un exercitiu asupra migratiei românesti în Spania.

Bibliografie facultativă

Rotariu, T. (1980). Şcoala şi mobilitatea socială în ţările capitaliste dezvoltate. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti

Alte referinţe

Proiectul Valori ale migranţilor, 2008

Cerinţe

1 punct din oficiu

4 puncte - test final din materia predată la curs (Masteranzii care au fost prezenţi 12 cursuri sau seminarii primesc 4 puncte din oficiu. Masteranzii care au fost prezenti mai putin de 12 cursuri sau seminarii trebuie sa se prezinte la examen, indiferent dacă ar obţine nota de trecere pe baza proiectului).

5 puncte - realizarea unei cercetări concrete privind mobilitatea resursei umane.
1 punct bonus pentru prezentarea cercetării în cadrul seminarului.

Fiecare cercetare va avea următoarea structură:

Nume
Titlu
Introducere (1/2 pagini) - motivaţia alegerii temei, situarea în contextul social contemporan, o scurtă prezentare a ceea ce intenţionaţi să faceţi
Parte teoretică (1 pagină)  A NU SE PLAGIA !
Scopul cercetării, întrebări de cercetare, eventual ipoteze, cu justificarea acestora (3/4 pagină)
Metodologia folosită (inclusiv justificarea acesteia - 1 pagină)
Rezultate, discuţia şi interpretarea lor (2-3 pagini). Rezultatele trebuie ilustrate cu tabele, grafice etc. (cercetări cantitative) sau extrase din interviu etc. (cercetări calitative) şi trebuie discutate în contextul teoriei, inclusiv a întrebărilor de cercetare şi ipotezelor.
Concluzii si recomandari (1/2 pagini)
Bibliografie (minim 3 lucrări, altele decât cele prezentate la curs)
Anexe (chestionarul folosit, ghidul de interviu etc., dupa caz interviurile realizate)

Salbonul (document Word) il gasiti mai jos, la sectiunea atasamente a paginii.

Teme posibile de lucrări:
 1. Migrația internă: interviuri biografice cu 2-3 persoane care au migrat din alt oraș-altă regiune, pe o temă dată. De exemplu modul cum si-au conciliat viața de muncă cu cea de familie în cazul personalului migrant intern (de ex. militari).
 2. Migrația externă: interviuri biografice cu 2-3 persoane care au migrat în altă țară, pe o temă dată: de exemplu factorii care au condus la integrarea lor pe piața muncii în țara de destinație.
 3. Rețele de migrație: interviuri cu 2-3 persoane plecate la muncă în străinătate prin rețele de migrație
 4. Organizații de migrație: interviuri cu 2-3 persoane plecate la muncă în străinătate prin organizații de facilitare a migrației în scop de muncă (ex. medici).Lucrarile vor fi incarcate la adresa: http://sites.google.com/site/referatesocio/
pana la data de 7.01.2015

Subiecte de examen:

 1. Daţi două exemple de întrebări la care răspund studiile de stratificare socială
 2. Tipuri de mobilitate socială
 3. Definiţi conceptul de migraţie
 4. Cum se clasifică migraţia în funcţie de scopul acesteia?
 5. Ce este migraţia nereglementată şi de câte tipuri este?
 6. Ce este migraţia forţată?
 7. Care sunt efectele brain-drain-ului?
 8. Care sunt tipurile de lucrători migranti?
 9. Definiţi şi elaboraţi conceptul de persoană dizlocată intern
 10. Explicaţi tipurile de migraţie/dizlocare/refugire din cauza mediului
 11. Tipuri de refugiaţi conform reglementărilor internaţionale
 12. Definiţi şi enumeraţi tipurile de persoane dizlocate intern.
 13. Definiţi şi enumeraţi tipurile de apatrizi
 14. Tipuri de ţări cu refrinţă la fenomenul migraţiei internaţionale
 15. Definiţi şi descrieţi tipurile de remitenţe
 16. Ce sunt modelele push-pull ale migraţiei?
 17. Cum explică fenomenul migraţiei teoria economiei neoclasice?
 18. Care este Noua economie a migraţiei?
 19. Piaţa forţei de muncă segmentate (duale)
 20. Tradiţia structural istorică (teoria dependenţei, sistemul mondial)
 21. Abordări din perspectiva reţelelor de migranţi
 22. Abordarea instituţională a migraţiei
 23. Abordarea din perspectiva capitalului social
 24. Cauzalitatea cumulativă
 25. Abordarea sistemică
 26. Care sunt cauzele fenomenului copiilor rămaşi acasă
 27. Care sunt aranjamentele privind copii rămaşi acasă şi care este eficienţa lor?
 28. Care sunt efectele pozitive pentru copil ale plecării părinţilor în străinătate
 29. Care sunt efectele psihologice negative ale plecării părinţilor în străinătate
 30. Care sunt efectele de intregrare?
 31. Cum se manifestă aceste efecte în faza reunificării familiei?

Cursuri


Stratificare socială
Mobilitate socială

Subpagini (1): Note
Ċ
Sergiu Baltatescu,
22 oct. 2013, 05:52
Ċ
Sergiu Baltatescu,
29 oct. 2013, 06:34
Ċ
Sergiu Baltatescu,
19 nov. 2013, 06:22
Ċ
Sergiu Baltatescu,
22 oct. 2013, 05:48
Ċ
Sergiu Baltatescu,
14 ian. 2014, 08:21
ĉ
Sergiu Baltatescu,
30 oct. 2014, 09:36
ĉ
Sergiu Baltatescu,
16 oct. 2014, 06:47
Comments