Documentare bibliografică informatizată şi tehnici de redactare a lucrărilor ştiintifice

Pagina de curs

Conf. univ. dr. Sergiu Bălţătescu

Prezentare

Cursul este destinat a-l introduce pe doctorand în manipularea şi gestionarea citărilor în scopuri ştiinţifice sau de învăţare, informându-l asupra standardelor naţionale şi internaţionale de citare şi ajutându-l să-şi crească eficienţa muncii intelectuale prin căutarea rapidă, stocarea şi utilizarea de referinţe bibliografice. Vor fi prezentate cele mai cunoscute formate de citare şi se vor face trimiteri la sursele de referinţe disponibile cercetătorului român. Voi prezenta principiile de lucru ale programelor de managerelor bibliografice, exemplificând atât cu aplicaţii de citare gratuite precum Connotea cât şi cu cele profesioniste precum EndNote, elaborat de firma Thompson ResearchSoft.

Conţinut1. Citarea
    a. Tipuri de citări
    b. Stiluri de citare (ASA, APA, Harvard, Chicago, etc.) 

2. Surse de citare disponibile 
    a. biblioteci online, 
    b. paginile electronice ale editurilor, 
    c. motoare de căutare ştiinţifice (Google Scholar, Scirus), 
    d. baze de date ştiinţifice (SocINDEX, SCOPUS, Social Science Citation Index) 

3. Aplicaţii de gestionare a surselor bibliografice 
    a. Funcţii de căutare 
    b. Stocarea şi manipularea referinţelor 
    c. Inserarea în editorul de texte şi formatarea bibliografiei

Bibliografie obligatorie

Chelcea, S. (2003 ). Metodologia elaborării unei lucrări ştiinţifice. Bucureşti: comunicare.ro.

Alte referinţe
           Anglia Ruskin University Library. 2005. Harvard System of Referencing Guide. Click aici

Agrawal, A. (2006). EndNote® 1-2-3 easy! : reference management for the professional New York, NY: Springer Science+Business Media, Inc.,

Alexandru, S. (2006). Cercetarea bibliografică.   Consultat în noiembrie, 2007, la adresa http://bibliotecari.blogspot.com/2006/11/cercetarea-bibliografica.html

American Psychological Association. (2005). Publication Manual of the American Psychological Association, Fifth Edition.   Consultat în decembrie 2007, la http://apastyle.apa.org/pubmanual.html

American Sociological Association. (2007, Decembrie 2007). A Quick Style Guide for Students Writing Sociology Papers , http://www.asanet.org/cs/root/topnav/sociology_depts/quick_style_guide

Dunleavy, P. (2003). Authoring a PhD : how to plan, draft, write, and finish a doctoral thesis or dissertation. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan

Hagler, R. (1997). The bibliographic record and information technology (3rd ed.). Chicago: American Library Association.

Lipson, C. (2006). Cite right : a quick guide to citation styles--MLA, APA, Chicago, the sciences, professions, and more. Chicago: University of Chicago Press.

Lovitts, B. E., & Wert, E. L. (2009). Developing quality dissertations in the social sciences : a graduate student's guide to achieving excellence (1st ed.). Sterling, Va.: Stylus Pub.

Studyweb. (2015). Student's Guide to Citation Styles for Research Papers. http://html.com/resources/citation-guide/

           Thomson ResearchSoft. (2015). Endnote X7 User Guide. http://endnote.com/support/online-user-manual/x7 

University of Chicago. (2003). The Chicago manual of style (15th ed.). Chicago: University of Chicago Press.

Cerinţe

Test cu 10 intrebari din curs şi bibliografie
Exemple de întrebări:
 1. În ce constau principiile etice ale citării?

 2. Enumerati 3 greseli în privinţa elaborării secţiunii de trecere în revistă a literaturii

 3. Se dau urmatoarele informatii despre o carte: anul, editura, numele tipografiei, autorul, traducătorul, tipul coperţii, oraşul apariţiei, ISBN, corpul de literă cu care este tipărită. Care sunt informaţiile care nu apar într-o referinţă bibliografică şi care sunt opţiopnale?

 4.  Daţi un exemplu fictiv de citare completă a unui articol de revistă ştiinţifică, dispobibilă online.

 5. Se dau urmatoarele surse bibliografice..... Compuneţi un text de 3 fraze în care să le citaţi, pe fiecare de câte două ori, folosind a. stilul Harvard 

 6. Compuneţi acelaţi text în stilul Chicago

 7. Care este diferenţa între stilul Chicago A şi Chicago B?

 8. Ce este ISSN?

 9. Ce înseamnă ibidem?

 10. Ce înseamă MARC?

 11. Care este sursa cea mai autoritară de înregistrări bibliografice din lume?

 12. Descrieţi, pe scurt, un motorul de căutare ştiinţifică (adresă, funcţionalităţi)

 13. Care sunt cele mai importante baze de date cu referinţă bibliografice din domeniul sociologiei? Dar al asistenţei sociale?

 14. Care sunt funcţiile unui manager de referinte bibliografice?

 15. Prezentaţi, pe scurt, funcţionalităţile programului Endnote în domeniul căutării referinţelor bibliografice. 


Cursuri:

Mai jos găsiţi prezentările de la curs. Cursul in format text si cartea au fost trimise pe grup.
Ċ
Sergiu Baltatescu,
21 iun. 2010, 22:44
Ċ
Sergiu Baltatescu,
21 iun. 2010, 22:45
Ċ
Sergiu Baltatescu,
21 iun. 2010, 22:45
Comments