Etică și integritate academică în domeniul sociologiei

Pagina de curs

Prof. univ. dr. habil. Sergiu Bălţătescu

Conţinutul cursului

 1. Introducere - etică și integritate academică
 2. Procesul de productie al tezei de doctorat
 3. Documentare bibliografica si trecere în revistă a literaturii
 4. Tehnici si instrumente de documentare bibliografică
 5. Cerințe și stiluri de citare
 6. Lectura interactiva si luarea notițelor
 7. De la idee la teza centrală și tezele secundare
 8. Trecerea în revistă a literaturii - de la structurare la scriere
 9. Publicarea unei recenzii de carte
 10. Elemente de stil
 11. Etice scrierii: plagiatul, autoplagiatul, autoratul fraudulos, salami papers
 12. Elemente ale conduită incorectă în cercetare
 13. Proceduri de cercetare. Acceptul subiecților și conflictul de interese.
 14. Fraude majore în cercetare: falsificarea și cosmetizarea datelor.

Bibliografie obligatorie
 1. Buzan, Tony, & Harrison, James. (2010). Use your head: how to unleash the power of your mind. Harlow, England; New York: Pearson.
 2. Chelcea, Septimiu. (2010). Cum sa redactăm o lucrare de licență, o teză de doctorat, un articol știintific în domeniul știintelor socioumane. Bucuresti: Comunicare.ro.
 3. Graff, G. și Birkenstein, C. (2015) Ei spun/Eu spun. Manual pentru scrierea academică. București: Paralela 45. https://www.edituraparalela45.ro/produs/ei-spuneu-spun-manual-pentru-scrierea-academica/
 4. Single, Peg Boyle. (2010). Demystifying dissertation writing: a streamlined process from choice of topic to final text. Sterling, VA: Stylus
 5. Societatea Sociologilor din România. (2013). Codul de etică al SSR (proiect). disponibil la: https://societateasociologilor.ro/despre-ssr/codul-de-etica-al-ssr-proiect
 6. Șercan, Emilia. (2017). Deontologie academică. Ghid practic. București: Editura Universităţii din Bucureşti. http://www.ftcub.ro/doctorat/Ghid-Practic-Deontologie-Academica.pdf
 7. UEFISCDI. (2016). Ghid practic privind etica în cercetarea științifică.  Retrieved from shorturl.at/kI357
 8. Wallwork, Adrian. (2016). English for writing research papers: Springer International.
Alte referinţe
 1. Buzan, Tony, & Buzan, Barry. (2000). Hărţi mentale. Bucureşti: Curtea veche.
 2. Chelcea, Septimiu. (2003 ). Metodologia elaborării unei lucrări ştiinţifice. Bucureşti: comunicare.ro.
 3. Eco, Umberto. (2006). Cum se face o teză de licenţă. Iaşi: Polirom.
 4. Israel, Mark, & Hay, Iain. (2006). Research ethics for social scientists. London: Sage.
 5. Jesson, Jill, Matheson, Lydia, & Lacey, Fiona M. (2011). Doing your literature review: traditional and systematic techniques. Los Angeles, Calif.; London: SAGE.
 6. Lovitts, Barbara E., & Wert, Ellen L. (2009). Developing quality dissertations in the social sciences: a graduate student's guide to achieving excellence  (1st ed.). Sterling, Va.: Stylus Pub.
 7. Lamott, Anne. (2009). Bird by bird: Some Instructions on writing and Life. Melbourne: Scribe.
 8. Lovitts, Barbara E. (2007). Making the implicit explicit : creating performance expectations for the dissertation. Sterling, VA: Stylus.
 9. Novak, Joseph D, & Cañas, Alberto J. (2008). The theory underlying concept maps and how to construct and use them. Florida Institute for Human and Machine Cognition Research Papers, 284. http://cmap.ihmc.us/docs/theory-of-concept-maps
 10. Pacheco-Vega, Raul. Highlighting and note-taking on journal articles, books and book chapters as a model of engagement. http://www.raulpacheco.org/2015/08/highlighting-and-note-taking-on-journal-articles-as-engagement/
 11. Socaciu, E., Vică, C., Mihailov, E., Gibea, T., Mureșan, V. şi Constantinescu, M. (2018). Etică și integritate academică. Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti.https://deontologieacademica.unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/11/Etica-si-integritate-academica.pdf
 12. Thomson, Pat. (2015). PDF alibi syndrome.  https://patthomson.net/2015/04/30/pdf-alibi-syndrome/
 13. Vasquez, Krystal. How to Read (Science) Journal Articles – Caffeinated Confidence. https://caffeinatedconfidence.com/2015/10/15/how-to-read-science-journal-articles/

Cursuri online

Pentru a vedea cursurile online accesati linkurile trimise in emailurile de anunțare.


Cerinţe

Tema1. (obligatorie) 

Găsiți un rezumat al unei teze de doctorat pe tema dvs. sau pe o temă apropiată (căutați cu cuvintele-cheie ”REZUMAT TEZA DE DOCTORAT <nume temă >. Încercați și cu sinonimele temei). Lucrarea tratată nu trebuie să fie proiectul dvs. de teză de doctorat sau o altfel de lucrare (de exemplu articol de jurnal).
Prezentați pe aproximativ jumătate de pagină motivația alegerii temei, obiectivele științifice, metodologia folosită și principalele rezultatele obținute
1. identificați, 1-3 elemente de originalitate a tezei (dintre cele prezentate mai sus)
2. Enumerați 1-3 elemente prin care teza aduce o contribuție semnificativă (dintre cele prezentate în C01. Introducere - scrierea și etica academica)
3. Răspundeți în locul autorului la întrebarea ”Cui îi pasă?”
4.Răspundeți în locul autorului la întrebarea ”Ei și ce?”
5. Reflectați la și argumentați pe scurt cât de bine/rău a răspuns autorul în teză la ultimele două întrebări 
Documentul Word va fi încărcat la adresa: https://airtable.com/shrBX7UtQAPa5kq8n
Termen: 16.10.2019

Tema2. (obligatorie) 
Realizarea (în Microsoft Word sau într-un program similar) a unui outline al tezei de doctorat care să cuprindă principalele capitole și subcapitole teoretice, până la nivelul II (Heading II în word) (minim 2 capitole teoretice, fiecare cu minim 3 subcapitole).
Outline-ul trebuie dezvoltat pe baza elaborării tezei centrale a tezei, și a fiecărui capitol și subcapitol teoretic .(vezi C07. De la idee la teza centrală și tezele secundare.pdf) și editat în modul outlining al Microsoft Word (sau în modul similar dacă folosiți alt editor de texte), ca în Prelegerea a V-a, începând cu  1:16:10.
Documentul Word va fi încărcat la adresa: https://airtable.com/shrUnSse2sKQS1iVV
Termen: 14.11.2019, ora 12.00

temele următoare vor fi anunțate pe parcurs


Tema3. (obligatorie)
Realizarea unei recenzii de carte (relativ recentă - din ultimii 10 ani) conform recomandărilor din C09. Publicarea unei recenzii de carte.pdf. Dacă nu ați primit o recomandare de carte vă rog căutați o carte în limba romana sau engleză pe tema dvs. (vedeți unde să căutați tot în cursul menționat) și cereți acordul pe email în prealabil. 
Încărcați recenzia într-un document Word la adresa: https://airtable.com/shrJmxKAQSiWDQyz0
Termen: 14.02.2019
Veți primi un feedback la recenzie. Recenziile de calitate vor fi trimise spre publicare într-una din revistele românești.

Tema 3 (facultativă)
Realizarea unei evaluări (peer review) a unui articol pentru o revistă românească. În măsura în care tema unui articol venit la redacție se potrivește cu tema tezei dvs. de doctorat vă vom trimite cereri de peer review însoțite și de instrucțiuni detaliate.

Resurse

Ċ
Sergiu Baltatescu,
12 oct. 2019, 00:47
Ċ
Sergiu Baltatescu,
6 ian. 2018, 15:19
Ċ
Sergiu Baltatescu,
20 oct. 2019, 02:01
Ċ
Sergiu Baltatescu,
3 nov. 2019, 23:29
Ċ
Sergiu Baltatescu,
3 nov. 2019, 23:29
Ċ
Sergiu Baltatescu,
3 nov. 2019, 23:29
Ċ
Sergiu Baltatescu,
13 nov. 2018, 02:55
Ċ
Sergiu Baltatescu,
13 nov. 2018, 03:01
Ċ
Sergiu Baltatescu,
13 nov. 2018, 12:26