1. Theses, books & chapters

PhD thesis /Teza de doctorat

Bălţătescu, S. (2007). Fericirea în contextul social al tranziţiei postcomuniste din România. Universitatea Bucureşti.


Research books/Cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute


Bălţătescu, S. (2009). Fericirea în contextul social al tranziţiei postcomuniste din România. Editura Universităţii din Oradea.
Prisecaru, P., Papatulică, M., Bălţătescu, I., Bălţătescu, S., Iordache, L., Bălţatu, S., & Oehler-Şincai, M. (2009). Procesul de convergenţa instituţională. Editura Economică, Bucureşti, http://www.edituraeconomica.ro/carte/662/procesul-de-convergenta-institutionala-volumul-ii_petre-prisecaru/.

Hatos, A., Bălţătescu, S., Chipea, F., Bălţătescu, D., Daragiu, M., Daragiu, L., & Onica-Chipea, L. (2004). Contraceptie, dragoste si sărăcie. Practici si atitudini reproductive si contraceptive în context social. Editura Universităţii din Oradea, Oradea.


Courses & other books/ Cărţi/cursuri publicate în edituri recunoscute

Bălţătescu, S. (2009). Teme actuale în sociologia culturii. Editura Universităţii din Oradea, Oradea.
Marshall, G. (2003). Dicţionar de sociologie. Revizia traducerii şi glosar de Sergiu Bălţătescu. Traducere de: Sergiu Bălţătescu, Florin Iacob, Liviu Şerbănescu si Cristian Toader. Univers Enciclopedic, Bucureşti.

Theoretical chapters published in collective works/Capitole publicate în volume colective, capitole teoretice redactate

Băltăţescu, D., & Bălţătescu, S. (2007), Risc, în: C. Zamfir & S. Stănescu (coord.), Enciclopedia dezvoltării sociale, Polirom, Iaşi.

Bălţătescu, S. (2007), Proces planificat de schimbare, în: C. Zamfir & S. Stănescu (coord.), Enciclopedia dezvoltării sociale, Polirom, Iaşi, pp. 464-467.

Băltăţescu, D., & Bălţătescu, S. (2007), Priorităţi, în: C. Zamfir & S. Stănescu (coord.), Enciclopedia dezvoltării sociale, Polirom, Iaşi, pp. 452-455.

Băltăţescu, D., & Bălţătescu, S. (2007), Obiective, în: C. Zamfir & S. Stănescu (coord.), Enciclopedia dezvoltării sociale, Polirom, Iaşi, pp. 399-401.

Bălţătescu, S. (2007), Măsurarea dezvoltării sociale: indici compoziţi de dezvoltare socială, în: C. Zamfir & S. Stănescu (coord.), Enciclopedia dezvoltării sociale, Polirom, Iaşi, pp. 358-363.

Bălţătescu, S. (2007), Calitatea vieţii, în: C. Zamfir & S. Stănescu (coord.), Enciclopedia dezvoltării sociale, Polirom, Iaşi, pp. 81-86.

Bălţătescu, S. (2007), Peer pressure and adolescent substance use: a study with Romanian adolescents, în: F. Chipea (coord.), Tinerii şi drogurile. Dimensiuni psihosociale şi politici de prevenire a consumului de droguri, Universitatea din Oradea, Oradea, pp. 164-174.


Because of need for conformity of the young, peer pressure increase the smoking and drinking behaviors of the adolescents. These associations are tested with a sample of Romanian school adolescents from 10th to 11th classes in Bihor County. The use of these substances was found to increase with age, girls having generally lower levels than the boys. Adolescents perceive a rather low pressure from their peers towards smoking and drinking; there is, on the other hand, a moderate but stable association between the overt (perceived) peer pressure and the smoking and drinking behavior. This rather confirms the peer pressure hypothesis.Bălţătescu, S. (2007), Banii n-aduc fericirea? Influenţa venitului asupra bunăstării subiective în România postdecembristă, în: F. Chipea, I. Cioară, A. Hatos, M. Marian & C. Sas (coord.), Cultură, dezvoltare, identitate. Perspective actuale, Editura Expert, Bucureşti pp. 295-306.

The wishdom expression „money doesn't buy happiness?” is linked with the fact that the relational variables (such as the family relations) are more important for individual happiness. I tested this relationship longitudinally in the context of post-communist Romania. The income stratification increased dramatically between 1990 and 2003. The personal and household income were found to be the most important predictors for the subjective well-being of the Romanians, the independent contributions of these variables increasing throughout the nineties. These findings are explained by the fact that large segments of the population undergone material difficulties during the economic transition. However, the increased stratification of the society and the monetarization of the economy also contributed here. We can conclude that, at least in transitional Romania, money buy for you more and more happiness

Bălţătescu, S. (2006), Indici compoziţi de dezvoltare socială, în: C. Zamfir & L. Stoica (coord.), O nouă provocare: dezvoltarea socială, Polirom, Iaşi, pp. 331-341.


Bălţătescu, D., & Bălţătescu, S. (2006), Sprijinul popular pentru guvernarea globală şi cosmopolitism, Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Sociologie-Filosofie-Asistenţă Socială, vol. 4.


A specific process associated with the globalization is the development, among the general public, of the pro-globalist attitudes. This is measured by the public identification with the institutions of the regional and global government, the trust in super-national institutions and the support for the public policies aiming to abolish the national barriers, politics that include those of the free commence, and the opening of the national market to the immigrants. The present paper begins with a review of the concepts of global government in the context of nowadays social and political developments. We will address the theories that explain the popular support to these processes and to the way the research of this phenomenon give answers to the questions about the destiny of the nation-state. A case study on the tendencies in the popular attitude towards the European Parliament will complete this study.
Chipea, F., Hatos, A., & Bălţătescu, S. (2006), Sărăcie şi inegalitate în Oradea - studiu de diagnoză, în: F. Chipea & S. Ştefănescu (coord.), Combaterea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale. Studiu de caz în judeţul Bihor. Editura Universităţii din Oradea, Oradea, pp. 96-178.


ĉ
Sergiu Baltatescu,
2 apr. 2010, 03:18
ĉ
Sergiu Baltatescu,
2 apr. 2010, 04:13
ĉ
Sergiu Baltatescu,
2 apr. 2010, 03:19
ĉ
Sergiu Baltatescu,
2 apr. 2010, 03:19
ĉ
Sergiu Baltatescu,
2 apr. 2010, 03:19
Comments