5. Research grants & contractsResearch grants & contracts/ Proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant

Bălţătescu, S., Grant CNCSIS A497 (Director A. Hatos), Studiul longitudinal al proceselor de excluziune şcolară şi socială la adolescenţii şcolari (membru), 2006-2008

Bălţătescu, S., Grant CNCSIS A6 (Director: C. Zamfir) Reţea de suport pentru programe de dezvoltare socială la nivel local şi naţional, grant tip A-consorţiu cu o durată de 3 ani, între 2005-2007 (membru)

Bălţătescu, S., Publicistică Sociologică Românească, din 1944 până în prezent, (Director prof. univ. dr. Cătălin Zamfir, ICCV), proiect de tip consorţiu academic, finanţat de Academia Română, coordonator pentru centrul universitar Oradea. 2007-2009 (membru)

Bălţătescu, S., Grant CNCSIS tip MC, An exploration of the domain satisfactions of Romanian school adolescents using the Personal Wellbeing Index, Suma: 4.490 RON (director), 2007

Bălţătescu, S., Grant CNCSIS tip A (Director I. Mărginean), Euromodul. Cercetarea calităţii vieţii, (membru), 2003-2005

Bălţătescu, S., Grant CNCSIS tip A (Director F. Chipea), Diagnoza problemelor sociale asociate cu sărăcia si excluziunea sociala la nivel regional, (membru), 2002-2004

Bălţătescu, S., Grant CNCSIS tip A (Director F. Chipea), nr. 535/2001, suma: 20000 ROL, Roluri si identităţi feminine in societatea contemporana; studiu de caz în judetul bihor, (membru), 2001

Bălţătescu, S., Grant CNCSIS tip A (Director F. Chipea), nr. 14/2000, suma 24500 ROL, Femeia în contextul schimbării. Statusuri, roluri, identităţi, Studiu în Crişana 2000


Other research contracts/Alte lucrări de cercetare-dezvoltare

Bălţătescu, S., Contract de cercetare Need Assessment in 14 Romanian Villages, studii de caz în 14 localităţi rurale, urmate de recomandarea de programe de dezvoltare socială, (coord Bogdan Voicu, ICCV), (33.940 EUR) Finanţator: OMV-Petrom (membru), 2008

Bălţătescu, S., Contract de cercetare Diagnoza sociala a municipiului Oradea. Finanţator: Consiliul Local Oradea prin Administraţia Social-Comunitară, suma 19.500 RON (5.900 EUR) (Director), 2007

Bălţătescu, S., Contract de cercetare Integrarea socio-profesională a tinerilor dezinstituţionalizaţi din judeţul Bihor. Finanţator: Consiliul Judeţean Bihor, suma 22.500 RON (6.300 EUR) (membru), 2007

Bălţătescu, S., Contract de cercetare Need Assessment in 17 Romanian Villages , studii de caz în 4 localităţi rurale, urmate de recomandarea de programe de dezvoltare socială, (coord Bogdan Voicu, Mălina Voicu şi Raluca Popescu, ICCV), (14.330 EUR) Finanţator: OMV-Petrom (membru), 2007

Bălţătescu, S., Social Exclusion and At-Risk-Of-Social Exclusion Situations in Rural Areas and their Relation with the New Technologies of Information and Communication (ICT), Contract de cercetare în subcontractare cu Fundatia pentru Dezvoltarea Euroregiunii Carpatice, Finantare: Leonardo, Suma: 50.000 EUR (membru), 2005-2006

Bălţătescu, S., Diagnoza sociala a municipiului Oradea. Finanţator: Consiliul Local Oradea prin Administraţia Social-Comunitară (membru), 2004

Bălţătescu, S., Practici reproductive şi contraceptive în judeţul Bihor şi în comunităţile deprivate din judeţul Bihor. Beneficiar: Fundaţia Ruhama Oradea, (membru), 2002

Bălţătescu, S., Consumul de droguri în liceele orădene, beneficiar: Spitalul nr. 6, Oradea, în cadrul Programului Naţional nr. 8 de combatere şi control al consumului de droguri (membru), 2001

Comments